Skatteministeriet
Pengesedler
6. februar 2018

Skatteminister: Fornuftigt og rimeligt at sænke skatten på pension og arbejde

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om en skatteaftale, der gør det mere attraktivt at spare op til pension, og som giver alle i fuldtidsjob en kontant skattelettelse. Skatteminister Karsten Lauritzen er glad for, at arbejdende danskere fremover kan beholde flere af deres egne penge.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatteminister: Fornuftigt og rimeligt at sænke skatten på pension og arbejde

En ny skatteaftale, som regeringen har indgået med Dansk Folkeparti, betyder, at det såkaldte samspilsproblem er håndteret for langt de fleste fuldtidsbeskæftigede, som dermed får større tilskyndelse til at spare op til pensionen. Aftalen betyder også, at alle danskere med fuldtidsarbejde kan se frem til at betale mindre i skat.

En typisk HK’er på mindsteløn med mere end fem år tilbage på arbejdsmarkedet vil således få en samlet årlig lettelse på mellem 1.850 og 2.800 kr., når aftalen er fuldt indfaset. Lettelsens størrelse afhænger af, hvor mange år vedkommende er fra pensionisttilværelsen.

Hvis vedkommende vælger at spare op til pension via en aldersopsparing, bliver den økonomiske gevinst på lang sigt endnu højere – mellem 3.550 og 4.550 kr. Derudover betyder aftalen, at folk med lave indkomster får de relativt set største lettelser.

De samlede lettelser til danskerne udgør 6,8 mia. kroner, når aftalen er fuldt gennemført, hvilket giver statskassen 5 mia. kr. mindre i indtægt pga. tilbageløb og adfærd.

Skatteminister Karsten Lauritzen er tilfreds med, at det nu er lykkedes at lave en skatteaftale til gavn for alle danskere i fuldtidsjob.

”Det er kun rimeligt, at hårdtarbejdende danskere får lov at beholde lidt flere af de lønkroner, de har arbejdet sig til. Nu har alle i fuldtidsjob udsigt til en konkret lettelse. Samtidig har det været en vigtig prioritet for regeringen at gøre det mere attraktivt at spare op til alderdommen, og det er vi stort set kommet i mål med i dag. Derfor er det her en rigtig fornuftig aftale”, siger Karsten Lauritzen.

Konkret er aftaleparterne enige om at indføre et nyt skattefradrag for indbetalinger til pensionsordninger på op til 70.000 kr. om året efter arbejdsmarkedsbidrag. Fradraget gør det mere attraktivt at spare op til sin egen pension – for eksempel via sin arbejdsmarkedspension.

Sammen med aftaleparternes øvrige tiltag – blandt andet de ændrede regler for aldersopsparing, som var en del af Aftale om flere år på arbejdsmarkedet fra maj sidste år – sikrer det nye skattefradrag, at samspilsproblematikken er håndteret for den brede gruppe af fuldtidsbeskæftigede, som har almindelige arbejdsmarkedspensioner.

Ud over de forbedrede skattevilkår for pensionsopsparing indebærer skatteaftalen også et nyt jobfradrag, som giver en kontant lempelse på 645 kr. årligt til alle fuldtidsbeskæftigede. Jobfradraget øger tilskyndelsen til at arbejde, da den procentvis største gevinst tilfalder de laveste lønninger.

Derudover er regeringen og Dansk Folkeparti bl.a. enige om at udvide grundlaget for beskæftigelsesfradraget og sænke bundskatten en smule for alle.

I sidste uge blev regeringen sammen med et bredt flertal i Folketinget enige om at fremrykke lettelser af bl.a. elvarmeafgiften, så mange borgere og virksomheder får en besparelse på elvarmeregningen allerede i år.

”Som borgerlig regering har vi hele tiden blikket stift rettet mod skatter og afgifter, der kan lettes eller helt fjernes. Alene i slutningen af sidste år lettede vi skatter og afgifter ganske markant. Og i år fortsætter vi den kurs, der handler om at gøre det billigere at være dansker og lettere at drive virksomhed. Det manglede også bare”, siger skatteministeren.

Læs mere:

Aftale lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger

Aftale om flere år på arbejdsmarkedet (fra maj sidste år)