Skatteministeriet
Motorvej Bro
Pressemeddelelse 18. december 2018

Enigt Folketing ønsker selvanmelderordningen afskaffet

Ministeren Samtlige af Folketingets partier er enige om at afskaffe selvanmelderordningen for køretøjer, der eksporteres. Samtidig melder partierne sig klar til at tage initiativer på importområdet, når dette er undersøgt, ligesom leasingområdet genbesøges, når evalueringen af sidste års stramning ligger klar i det nye år.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Enigt Folketing ønsker selvanmelderordningen afskaffet

Folketingets partier er enige om at afskaffe selvanmelderordningen på eksportområdet – en ordning, hvor bilbranchen selv vurderer værdien af de biler, der eksporteres. Beslutningen sker på baggrund af, at Motorstyrelsen og Rigsrevisionen har afdækket en række udfordringer med biler, der selvanmeldes til eksport.

”Jeg vil helst finde de gode løsninger, som ikke rammer erhvervslivet uforholdsmæssigt hårdt. Men i lyset af de udfordringer, der er blevet afdækket, er det min vurdering, at selvanmelderordningen ikke kan videreføres på eksportområdet. Det er jeg rigtig glad for, at et enigt Folketing nu bakker op om. Det kan i sagens natur ikke ske fra den ene dag til den anden, men nu sætter vi processen i gang”, siger Skatteminister Karsten Lauritzen.

En konkret model, der indebærer en afskaffelse af selvanmelderordningen, vil skulle kvalificeres yderligere. Derfor vil den tidligst kunne implementeres i 2020. Modellen vil i udgangspunktet betyde, at opgaven med at værdifastsætte køretøjer til eksport overgår til Motorstyrelsen, så bileksportører ikke længere har mulighed for selv at angive værdien af køretøjer til eksport.

Evaluering af stramningerne på leasingområdet og initiativer på vej på importområdet

Skatteminister Karsten Lauritzen har samtidig fået opbakning fra Folketingets partier til at se nærmere på importområdet. Derfor er der nu igangsat et arbejde med at undersøge området. I forlængelse heraf vil ministeren drøfte med partierne, hvilke initiativer der skal igangsættes. Derudover forventes en evaluering af stramningerne på leasingområdet færdig i starten af det nye år.  

”Det er vigtigt for mig – og det noterer jeg mig, at Folketingets partier er enige i – at vi får et fuldt dækkende billede af de problemer, der kan være på motorområdet med fejl, forkerte angivelser og decideret fusk. En af grundene til, at vi oprettede en selvstændig Motorstyrelse var netop at få et større fagligt og ledelsesmæssigt fokus på området, end det var tilfældet i det gamle SKAT. Nu skal vi være sikre på, at vi også har nogle regler, som er hensigtsmæssige, og som vi kan stå på mål for. Det er jeg glad for, at Folketingets partier er enige i, og at de er klar til at stramme op”, siger Skatteminister Karsten Lauritzen og uddyber:

”Nu skal vi først have et klart billede af, hvordan vi kan styrke indsatsen eller ændre reglerne der, hvor der er behov for det. Derfor er det heller ikke sidste gang, jeg er mødes med partierne for at diskutere motorområdet, og jeg er glad for, at vi lige nu står samlet om at få undersøgt området til bunds”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Ministeren indkalder Folketingets partier til drøftelser i starten af det nye år med henblik på i foråret 2019 at lave en egentlig politisk aftale på motorområdet.

Skatteordførerne bag som skatteministeren har aftalendrøftet motorområdet med:

Jesper Petersen, Socialdemokratiet, tlf. 61 62 47 66.

Dennis Flydtkjær, Dansk Folkeparti, tlf. 61 62 51 56.

Louise Schack Elholm, Venstre, tlf. 61 62 41 80.

Rune Lund, Enhedslisten, tlf. 61 62 45 44.

Joachim B. Olsen, Liberal Alliance, tlf. 61 62 50 93.

Julius Graakjær, Alternativet, tlf. 33 37 48 13.

Andreas Steenberg, Det Radikale Venstre, tlf. 61 62 50 75.

Lisbeth B. Poulsen, Socialistisk Folkeparti, tlf. 33 37 44 28.

Anders Johansson, Konservative, tlf. 61 62 47 62.