Skatteministeriet
Rør og arbejder
26. april 2018

Ny pulje på 100 mio. kr. skal fremme brugen af overskudsvarme

Energiafgifter Som en del af regeringens energiudspil skal en ny pulje på 100 mio. kr. gøre det mere attraktivt for virksomhederne at udnytte deres overskudsvarme. Samtidig skal de nuværende afgifter ensrettes og bureaukratiet mindskes. Det kan give meget store forenklinger og skal sikre bedre udnyttelse af overskudsvarmen, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Ny pulje på 100 mio. kr. skal fremme brugen af overskudsvarme

Danske virksomheder sender i dag i vidt omfang overskudsvarme fra deres produktion ud i den blå luft. Overskudsvarme, der kunne have været brugt hjemme i stuerne hos fjernvarmeforbrugerne. Årsagen er bl.a., at reglerne for overskudsvarme er komplekse, og at afgiftssatserne spænder fra 0 kr. til godt 50 kr. pr. GJ.

Regeringen har derfor afsat 100 mio. kr. i en ny pulje til at fremme brugen af overskudsvarme. Puljen er en del af regeringens energiudspil, der er blevet præsenteret i dag.

”Det skriger til himlen, at mange virksomheder – store som små – ikke udnytter deres overskudsvarme pga. de komplekse regler. Det kan og skal vi gøre bedre. Samtidig kan vi gøre mere for, at varmeforbruget i danskernes hjem bliver billigere. Derfor er det sund fornuft, at overskudsvarmen fremover bliver udnyttet langt bedre end i dag”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

De store forskelle i afgiftssatserne giver bl.a. virksomheder, der allerede sælger deres overskudsvarme til et fjernvarmeværk, mulighed for at producere såkaldt ’falsk’ overskudsvarme. Det er med til at fortrænge andre afgiftsbelagte energiformer på en uhensigtsmæssig måde.

Derudover er visse store producenter af overskudsvarme i fx Fredericia og Aalborg afgiftsfritagne pga. en eksisterende overgangsordning. Regeringens forslag indebærer, at afgiften omlægges til ensartede satser på alt overskudsvarme. For at undgå prisstigninger for forbrugerne, der modtager varme fra enkelte store virksomheder, vil regeringen forlænge den eksisterende overgangsordning. Samtidig vil regeringen reducere bureaukratiet for mindre leverandører som fx detailhandel, så deres incitament til at levere overskudsvarme øges.

Skatteminister Karsten Lauritzen håber, at ensretningen af afgifterne og den forlængede overgangsordning vil få endnu flere virksomheder til at udnytte overskudsvarmen.

”Vi har haft en udfordring med, at udløbet af en tidligere overgangsordning ville betyde markante stigninger i varmeregningen hos nogle forbrugere. I regeringen ønsker vi naturligvis ikke at gøre det dyrere at være dansker. Omvendt skal vi også tilskynde virksomhederne til at udnytte varmen bedst muligt. Jeg håber og tror på, at de initiativer, vi nu præsenterer, vil være med til at sikre forbrugerne billigere varme i deres boliger”, siger skatteminister Karsten Lauritzen. 

Læs regeringens energiudspil her