Skatteministeriet
Haandslag Moede
Pressemeddelelse 28. september 2017

Første to styrelsesdirektører i den nye skatteforvaltning på plads

Skatteadministration SKAT erstattes 1. juli 2018 af syv specialiserede styrelser, som får selvstændig ledelse og ansvar for hver deres kerneopgave. Nu er de to første styrelsesdirektører på plads. Hakon Iversen bliver direktør for Vurderingsstyrelsen i Roskilde, mens Jens Otto Størup bliver direktør for Motorstyrelsen i Aalborg.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Første to styrelsesdirektører i den nye skatteforvaltning på plads

Som en del af regeringens plan ’Fra én til syv styrelser – skatteforvaltningen 2021’ erstattes SKAT til næste sommer af syv nye styrelser, som får ansvar for hver deres kerneopgave.

De nye styrelser får egen ledelse og styrelsesdirektør, så det bliver tydeligt, hvem der har ledelsesansvaret for de enkelte forretningsområder. Det skal bidrage til at styrke fagligheden og sikre en specialiseret og solid opgaveløsning på tværs af skatteforvaltningen.

Nu er de to første af de syv kommende styrelsesdirektører på plads.

Hakon Iversen, der kommer fra en stilling som afdelingschef i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, bliver ny direktør i Vurderingsstyrelsen.

Vurderingsstyrelsens opgave bliver at sikre, at de offentlige vurderinger af ejendomme og grunde er retvisende og gennemsigtige. Styrelsen bemandes med ca. 600 medarbejdere og får hovedsæde i Roskilde.

”De offentlige ejendomsvurderinger har en vigtig funktion, fordi de danner grundlag for vores boligskatter. Det er et område, som har været udsat for hård kritik, men hvor der er taget store skridt i forhold til at kunne udsende nye og bedre ejendomsvurderinger. Det arbejde ser jeg frem til at tage på mig og sammen med de mange gode kræfter i den nye skatteforvaltning sikre, at Vurderingsstyrelsen kommer både godt fra start og i mål med sin opgave,” siger Hakon Iversen.

Jens Otto Størup, der kommer fra en stilling som administrerende direktør i Nordjyllands Trafikselskab, bliver ny direktør i Motorstyrelsen.

Motorstyrelsen får som kerneopgave at sikre en korrekt, effektiv og enkel registrering, værdifastsættelse og afgiftsberegning af alle motorkøretøjer. Styrelsen bemandes med ca. 250 medarbejdere og får hovedsædet i Aalborg.

”Der er sket en markant udvikling på hele motorområdet de senere år, hvor blandt andet nye leasingformer og biltyper har set dagens lys. Samtidig er der stort politisk fokus på bilafgifterne. Jeg ser rigtig meget frem til at stå i spidsen for den nye Motorstyrelse sammen med de mange gode ledere og medarbejdere, der allerede i dag er på området.”

Skatteminister Karsten Lauritzen glæder sig over, at de første to direktører, der skal være med til at opbygge den nye skatteforvaltning, er faldet på plads.

”Når vi bygger et nyt skattevæsen er det helt afgørende, at vi også får nogle dygtige styrelsesdirektører, der tager ansvar, sætter retning for de mange medarbejdere og graver sig ned i deres faglige ansvarsområder. Jeg er overbevist om, at Hakon Iversen og Jens Otto Størup kan levere den kvalitet, og jeg ser frem til at få dem med på det hold, der de kommende år skal genskabe tilliden til den danske skatteforvaltning”, siger skatteministeren.

De øvrige fem styrelsesdirektører i den nye skatteforvaltning forventes at falde på plads i løbet af oktober måned og vil blive meldt ud løbende.

Læs mere om planen for den nye skatteforvaltning på www.fra1til7.dk

Faktaboks: Syv nye styrelser - nye direktører

De to direktører er de første ud af syv nye styrelsesdirektører, som rekrutteres til Skatteministeriets koncern i forbindelse med, at SKAT erstattes af syv styrelser med selvstændig ledelse.

Hakon Iversen og Jens Otto Størup tiltræder 1. november 2017 for forretningsområderne Vurdering og Motor i SKAT, som 1. juli 2018 overgår til at være styrelser med selvstændig ledelse.

De nye styrelser, der skal erstatte SKAT, er:

Gældsstyrelsen – Inddrivelse af gæld til det offentlige.

Vurderingsstyrelsen – Vurdering af offentlige ejendomme og grunde.

Skattestyrelsen – Betaling af skatter, afgifter og moms.

Toldstyrelsen – Enkel og korrekt afregning af told.

Motorstyrelsen – Registrering og afgiftsberegning af alle motorkøretøjer.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen – It-systemer og data på tværs af skattevæsnet samt målrettede udviklings- og forenklingsprojekter.

Administrations- og Servicestyrelsen – Støttefunktioner som rekruttering, HR, regnskab og indkøb på tværs af skattevæsnet.

Skatteministeriet vil dermed fremover komme til at bestå af i alt ni styrelser, idet Skatteankestyrelsen og Spillemyndigheden fortsætter uændret.