Skatteministeriet
Kyststraekning
Pressemeddelelse 13. juni 2017

Fra én til syv styrelser – Skatteforvaltningen 2021

Skatteforvaltningen 2021 SKAT erstattes 1. juli 2018 af syv specialiserede styrelser, som får ansvar for hver sin kerneopgave. Den nye organisering er en afgørende del af regeringens planer for fremtidens nye og bedre skatteforvaltning.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Fra én til syv styrelser – Skatteforvaltningen 2021

Regeringen præsenterer i dag planen ’Fra én til syv styrelser – skatteforvaltningen 2021’. Den indebærer, at SKAT ophører med at eksistere og i stedet erstattes af syv nye styrelser, som får ansvar for hver sin kerneopgave - se også hjemmesiden www.fra1til7.dk.

Skatteminister Karsten Lauritzen glæder sig over, at grundstenene nu lægges til en skatteforvaltning, som danskerne kan have tillid til.

”Det er en hovedprioritet for regeringen at genopbygge skattevæsnet, og i dag præsenterer vi en ny organisering, der kan løfte den opgave. Det bliver et skattevæsen uden SKAT. Til gengæld kommer der syv nye og stærke styrelser, som er i stand til at løse kerneopgaverne bedre end i dag. Styrelser, hvor medarbejderne – også fysisk – arbejder tættere sammen med kollegaer med samme typer opgave. Og som leverer den kvalitet, danskerne har krav på”, siger Karsten Lauritzen.

De nye styrelser vil få egen ledelse og direktør, så det dermed bliver tydeligt, hvem der har ledelsesansvaret for de enkelte forretningsområder. Det vil styrke skattefagligheden og sikre en mere specialiseret opgaveløsning fremover.

Planen ’Fra én til syv styrelser’ er en forlængelse af investeringsplanen ’Et nyt skattevæsen’, som den daværende V-regering præsenterede tilbage i august 2016. I planen afsatte regeringen bl.a. 7 mia. kroner til genopbygning af skattevæsenet. Det mundede ud i en bred politisk aftale i november. Regeringens udgangspunkt er, at der i de kommende år er behov for et yderligere ressourceløft og målrettede investeringer.

Siden lanceringen af investeringsplanen er der arbejdet intensivt med reorganisering af de opgaver, som i dag er placeret i SKAT. Det arbejde er nu blevet til planen ’Fra én til syv styrelser’.

De syv nye styrelser bliver etableret 1. juli 2018. Det betyder, at fx årsopgørelsen for 2017 bliver den sidste, som danskerne modtager fra SKAT, ligesom de nye ejendomsvurderinger for ejerboliger, der udsendes i starten af 2019, udarbejdes af Vurderingsstyrelsen.

De nye styrelser, der skal erstatte SKAT, er:

  • Gældsstyrelsen – Inddrivelse af gæld til det offentlige.
  • Vurderingsstyrelsen – Vurdering af offentlige ejendomme og grunde.
  • Skattestyrelsen – Betaling af skatter, afgifter og moms.
  • Toldstyrelsen – Enkel og korrekt afregning af told.
  • Motorstyrelsen – Registrering og afgiftsberegning af alle motorkøretøjer.
  • Udviklings- og Forenklingsstyrelsen – It-systemer og data på tværs af skattevæsnet samt målrettede udviklings- og forenklingsprojekter.
  • Administrations- og Servicestyrelsen – Støttefunktioner som rekruttering, HR, regnskab og indkøb på tværs af skattevæsnet.

Skatteministeriet vil dermed fremover komme til at bestå af i alt ni styrelser, idet de nuværende Skatteankestyrelsen og Spillemyndigheden består.

Læs pjecen ’Fra én til syv styrelser’ her

Læs om den nye udflytning af arbejdspladser her

Se også hjemmesiden www.fra1til7.dk