Skatteministeriet
Frøsiloen, Islands Brygge
Pressemeddelelse 14. december 2016

Skattetænkning i såkaldte 10-mandsprojekter strammes

Skatteberegning Underskud fra investeringer i blandt andet solcelleparker og ejendomme i udlandet kan ikke længere udnyttes til at nedbringe skat af anden indkomst. Fra i dag fjernes den mulighed med et nyt lovforslag.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skattetænkning i såkaldte 10-mandsprojekter strammes

Regeringen har i dag fremsat et lovforslag, der skal stoppe skattetænkning i at få et øjeblikkeligt fuldt skattefradrag for underskud i såkaldte 10-mandsprojekter. Underskuddene fra investeringerne skal først kunne bruges senere, når anpartsprojekterne giver et overskud. Lovforslaget er en del af den brede politiske aftale om at afskaffe PSO-afgiften, der blev indgået i sidste måned.

”Der er ingen tvivl om, at reglerne for fradrag og afskrivninger for erhvervsinvesteringer er vigtige for lysten til at investere. Det skal vi selvfølgelig holde fast i. Men i dette tilfælde er der tale om nogle regler, som udnyttes til skattetænkning, så danske skatteydere indirekte betaler for en investering i for eksempel ejendomme i udlandet. Det er hverken rimeligt eller hensigtsmæssigt, så det skal vi selvfølgelig have sat en stopper for”, siger skatteminister Karsten Lauritzen. 

Da der er en hamstringsrisiko, vil lovændringen have virkning fra i dag den 14. december, hvor lovforslaget bliver fremsat. Lovforslaget har således virkning for nye projekter, der foretages fra og med i dag, og det skal dermed sætte en stopper for, at der bliver udbudt og tegnet anparter i projekter, der først og fremmest har et skattemæssigt motiv. 

De såkaldte 10-mandsprojekter er blandt andet blevet brugt til investeringer i solcelleparker og ejendomme i udlandet. 

I disse projekter har investoren kunnet få omgående og fuldt fradrag i sin danske lønindkomst, herunder i topskatten. Derimod har et senere skattepligtigt overskud skullet deles mellem Danmark og det land, hvor ejendommen eller solcelleparken er beliggende, og hvor sidstnævnte har produceret elektricitet og solgt det til lokale elselskaber. Det er blandt andet denne asymmetriske beskatning, som lovforslaget skal sætte en stopper for. 

Ifølge Skatteministeriets skøn vil lovforslaget give statskassen et provenu på cirka 150 mio. kr. årligt efter tilbageløb og adfærd. Lovforslaget er sendt i høring samtidig med fremsættelsen. Høringsfristen er den 19. januar 2017.