Skatteministeriet
Pensionskommissionen Dep Stylet
3. juli 2015

Pensionskommissionen indstiller sit arbejde

Pensionskommissionen Pensionskommissionen blev nedsat af den tidligere regering i 2014. Med det nye regeringsgrundlag er tidsplanen og opgaven for kommissionen blevet ændret. Skatteminister Karsten Lauritzen har drøftet situationen med Professor Torben M. Andersen, som er formand for Pensionskommissionen. Der er opnået den fælles forståelse, at det bedste vil være at indstille Kommissionens arbejde.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Pensionskommissionen indstiller sit arbejde

Pensionskommissionen blev nedsat af den tidligere regering i 2014. Kommissionen skulle fremlægge sine anbefalinger i sin endelige rapport i efteråret 2016. Med det nye regeringsgrundlag er tidsplanen og opgaven for kommissionen blevet ændret. Det fremgår af regeringsgrundlaget, at:

  • Regeringen i foråret 2016 vil gennemføre en pensionsreform, hvis hovedsigte er, at restgruppen af personer uden egen opsparing til alderdommen reduceres markant.
  • Til brug herfor vil regeringen anmode Pensionskommissionen om inden nytår at færdiggøre en rapport, der beskriver pensionsforholdene blandt pensionister både nu og i fremtiden.

I regeringsgrundlaget lægges ikke op til, at Kommissionen bidrager med yderligere analyser eller anbefalinger. Der er således tale om en væsentlig ændring i Kommissionens arbejdsbetingelser og opgaver.

Skatteminister Karsten Lauritzen har drøftet situationen med Professor Torben M. Andersen, som er formand for Pensionskommissionen. Der er opnået den fælles forståelse, at det bedste vil være at indstille Kommissionens arbejde. 

”Jeg har stor respekt for Kommissionsmedlemmernes faglighed”, siger Skatteministeren og fortsætter:

”Men sagen er, at Kommissionen blev nedsat af den tidligere regering, mens vi nu har en ny regering med andre mål og en anden tidsplan for sit arbejde. Det håber jeg, Kommissionens medlemmer vil have forståelse for, og jeg vil gerne takke for deres indsats”, siger Skatteministeren.

Pensionskommissionen noterer, at betingelserne for og ønskerne til Kommissionens arbejde er ændret væsentligt.

”Vi anerkender fuldt ud, at det er regeringen, der sætter rammerne for det videre arbejde. Det er vores vurdering, at det arbejde, der nu udestår med den beskrivende rapport, fint kan varetages af de relevante ministerier på det grundlag, der er lagt af kommissionens arbejde. Når kommissionen ikke længere har den opgave at komme med forslag og se på pensionsområdet i en samlet helhed, er det en naturlig konsekvens at indstille kommissionens arbejde”, siger Professor Torben M. Andersen.