Skatteministeriet
Travle Mennesker
Pressemeddelelse 21. januar 2015

Skatteministeriet anerkender kritisk redegørelse om systemmodernisering

SKAT Rigsrevisionen konkluderer, at SKAT ikke har haft godt nok styr på tilrettelæggelsen af sin systemmodernisering. På den baggrund ændrer SKAT styringen af store IT-projekter.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatteministeriet anerkender kritisk redegørelse om systemmodernisering

Rigsrevisionen konkluderer i sin redegørelse, at SKATs greb om de seks projekter i systemmoderniseringen ikke har været tilfredsstillende. Den økonomiske styring har været mangelfuld og risikovilligheden for høj. Skatteminister Benny Engelbrecht anerkender Rigsrevisionens kritik.

”Jeg ærgrer mig naturligvis over Rigsrevisionens konklusioner og medgiver, at meget skulle være gjort anderledes. Vidste man for 10 år siden, hvad vi ved i dag, er jeg overbevist om, man ville have håndteret forløbet anderledes” siger skatteministeren.

”Der er over 10 år siden, at systemmoderniseringen blev indledt af den forrige regering. Vi må erkende, at SKAT på daværende tidspunkt ikke var klar til at påtage sig en så stor opgave. Undervejs har SKATs behov og udviklingen på IT-området også udviklet sig. Det har påvirket forløbet i en grad, ingen formåede at forudse for 10 år siden” siger skatteministeren.

”Det er ingen undskyldning. Men fordi vi er klogere i dag, tager vi også ved lære af de dyrt købte erfaringer, vi har høstet siden 2004. Konkret er der iværksat en analyse af styringen af større IT-projekter, sådan at vi fremover får et bedre styringsgrundlag for SKATs projektportefølje” siger Benny Engelbrecht.

SKATs systemmodernisering har indtil nu kostet 1,5 mia. kroner. Næsten tre gange mere, end det man i sin tid troede, den ville koste. Samtidig er systemmoderniseringen blevet op til fem år forsinket. Ud af systemmoderniseringens seks IT-systemer står Et Fælles Inddrivelsessystem, EFI, tilbage som det sidste, der endnu ikke er i fuld drift.

Som det fremgik med al tydelighed af redegørelsen på inddrivelsesområdet, der blev oversendt til Folketinget før jul, er det rigtig svært for SKAT at få EFI til at fungere. Derfor bad skatteministeren i december SKAT om at foretage en grundig gennemgang af EFI.

Som led i gennemgangen er igangsat et EU-udbud, der skal tilføre EFI-projektet specialister i at yde analytisk og teknisk bistand til udfordrede it-systemer.

”EFIs problemer har desværre vist sig så store og uoverskuelige, at vi nu rækker ud efter de allerbedste IT-hjerner i verden til at hjælpe os med at løse opgaven. EFI skal i fuld drift. Hellere i dag end i morgen” siger skatteministeren.

 

Eksternt link: Udbudsbekendtgørelse "Bistand til fuld idriftsættelse af IT-systemet »Et Fælles Inddrivelsessystem« (EFI)"