Skatteministeriet
Huse
Pressemeddelelse 6. januar 2014

Skatteministerens svar til Statsrevisorerne: Kvaliteten af ejendomsvurderingerne skal forbedres

Ejendomsvurdering Skatteministeren har torsdag svaret Statsrevisorerne på den kritik, Rigsrevisionen har rettet af de offentlige ejendomsvurderinger. Ministeren er enig i, at der er behov for at forbedre kvaliteten af de offentlige ejendomsvurderinger.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatteministerens svar til Statsrevisorerne: Kvaliteten af ejendomsvurderingerne skal forbedres

Kvaliteten af ejendomsvurderingerne skal være bedre, og borgernes tillid til ejendomsvurderingerne og administrationen af området skal genoprettes. Det er budskabet i det svar, som skatteministeren torsdag har sendt til Statsrevisorerne.

Statsrevisorerne har bedt om skatteministerens kommentar til den kritik af ejendomsvurderingerne, som blev rejst af Rigsrevisionen i august i år.

"Af svaret fremgår det klart, at målene for de offentlige ejendomsvurderinger ikke har været tilstrækkeligt klare, og at kvaliteten af ejendomsvurderinger skal være bedre. Desværre skulle der en økonomisk krise og faldende ejendomspriser til, før problemets alvor blev klart for alle, inklusive den tidligere regering. Nu har regeringen påtaget sig opgaven at sørge for, at boligejerne igen kan få tillid til deres ejendomsvurdering," siger skatteminister Jonas Dahl.

Skatteministeren tager overordnet Rigsrevisionens og Statsrevisorernes kritik til efterretning. Det fremgår af skatteministerens svar, at der dog er konklusioner og vurderinger i Rigsrevisionens beretning og i Statsrevisorernes bemærkninger, som Rigsrevisionens analysegrundlag ikke i tilstrækkelig grad giver belæg for.

Regeringen fremlagde i oktober udspillet "Tillid til ejendomsvurderingerne", hvori det fremgik, at et eksternt ekspertudvalg senest den 1. juni 2014 skal komme med anbefalinger til, hvordan et nyt vurderingssystem kan etableres.

Målet er at få etableret et system, som kan levere vurderinger af en bedre kvalitet end det nuværende.

"Regeringen satte allerede i starten af 2012 gang i en handleplan på området med henblik på at forbedre kvaliteten af vurderingerne. I efteråret 2013 har regeringen så nedsat et udvalg af eksterne eksperter, som skal komme med forslag til et nyt vurderingssystem, som kan give boligejerne en vurdering, de kan have tillid til. En vurdering vil altid være udtryk for et skøn, men der er ingen tvivl om, at kvaliteten af vurderingerne kan og skal forbedres med det nye system," siger Jonas Dahl.

Folketinget har den 20. december 2013 vedtaget regeringens lovforslag L 80, som er første del af udmøntningen af regeringens udspil. Anden del skal udmøntes ved lovgivning i efteråret 2014. Her vil der bl.a. skulle lovgives om et nyt vurderingssystem etableret med udgangspunkt i anbefalingerne fra det eksterne ekspertudvalg.

Regeringen har ikke fundet anledning til at iværksætte yderligere undersøgelser på det foreliggende grundlag.

Læs redegørelsen sendt til Statsrevisorerne