Skatteministeriet
Mennesker på strøget
Pressemeddelelse 17. december 2014

Lovforslag i børnecheck-sagen fremsættes ikke

Børne- og ungeydelse Regeringen har efter moden overvejelse besluttet ikke at fremsætte lovforslag om tilpasning af optjeningsprincippet til EU-retten. Regeringen vurderer, at det ikke er muligt at finde et flertal, der bakker op om forslaget.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Lovforslag i børnecheck-sagen fremsættes ikke

Regeringen konkluderede i juni 2013 på baggrund af en henvendelse fra Kommissionen, at Danmark af hensyn til EU-retten ikke kan opretholde de gældende regler for optjeningsprincippet vedrørende børnechecken og børnetilskuddet.

Regeringen har derfor været forpligtet til at ændre administrationen af optjeningsprincippet af ydelserne således, at der administreres i overensstemmelse med EU-retten.

Regeringen har desuden i foråret sendt et lovforslag i høring for at sikre, at lovgivningen afspejler den ændrede administration af optjeningsprincippet. Lovforslaget dannede grundlag for en lang række politiske forhandlinger henover foråret.

”Jeg har noteret mig, at den tidligere skatteminister forhandlede det meste af foråret med Folketingets partier uden at finde flertal bag en løsning. Jeg har også noteret mig, at et flertal i Folketinget bestående af V, DF, EL, LA og KF vedtog et beslutningsforslag som har præcist det modsatte indhold af indholdet i det lovforslag, som regeringen sendte i høring. En vedtagelse, som vil være direkte i modstrid med vores EU-retlige forpligtelser. Nogle partier har i dag kaldt situationen grotesk. Hvis noget er grotesk i denne sag, er det V og KFs uansvarlige vedtagelse i strid med EU-retten” siger skatteminister Benny Engelbrecht (S).

Regeringen vurderer på den baggrund, at det ikke er muligt at finde et flertal bag en lovtilpasning af optjeningsprincippet til EU-retten.

”Vi har en lang og fast tradition i Danmark for at tilpasse vores lovgivning, når det er nødvendigt, til vores EU-retlige forpligtelser. Jeg vil godt appellere til, at vi holder fast i den tradition. Forløbet omkring børnechecken har kastet Danmark ud på et sidespor i forhold til EU-samarbejdet, som jeg er stærkt bekymret over. Jeg kan forstå, at flere partier kalder situationen grotesk. Jeg må imidlertid tage bestik af situationen, som den ser ud lige nu – og jeg må desværre konstatere, at det ikke er muligt at finde et flertal. Hvis de politiske tilkendegivelser skulle ændre sig, er jeg naturligvis klar til at fremsætte et lovforslag,” siger skatteministeren.