Skatteministeriet
Spritusflasker
Pressemeddelelse 28. august 2014

Regelforenkling: Regeringen fjerner banderoler på spiritusflaskerne

Skatteadministration Spiritusbranchen kan se frem til lettere administration efter, at regeringen nu foreslår at fjerne de såkaldte banderoler på spiritusflasker. Det handler om at gøre det så nemt som muligt at betale skat, moms og afgifter, understreger skatteminister Morten Østergaard.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Regelforenkling: Regeringen fjerner banderoler på spiritusflaskerne

I løbet af kort tid kan spiritusbranchen se frem til, at det bliver administrativt lettere at operere i branchen. Skatteministeren har netop sendt et lovforslag høring, som vil fjerne kravet om de såkaldte banderoler på spiritusflasker. 

Forslaget er direkte inspireret af et forslag fra Virksomhedsforum (enklereregler.dk) fra juni i år, hvor det blev påpeget, at banderolekravet i dag er en reminiscens fra fortiden og har minimal praktisk betydning i kontrollen af spiritus. Derimod har banderolerne udviklet sig til at være en fordyrende og unødvendig omkostning for både producenter og importører.

"Regeringens målsætning er, at det skal være så nemt som muligt at betale skat, moms og afgifter. Og vi skal selvfølgelig ikke have administrative procedurer, der alene er historisk betingede, og som i dag kan håndteres på nemmere og mere elegante måder i producent- og detailleddet. Derfor fjerner vi banderolerne, så det bliver lidt nemmere og enklere for branchen," siger skatteminister Morten Østergaard.

Banderolerne blev oprindeligt indført for, at skattemyndighederne kunne kontrollere, at der var betalt afgift af den spiritus, der blev produceret eller importeret og solgt i Danmark. En række virksomheder producerer eller importerer imidlertid i dag alkoholsodavand ("ready to drink"), som samtidig er omfattet af kravet om pant på flasker, hvilket betyder, at der er tale om en overflødig dobbeltkontrol. 

"Banderolerne er svære at håndtere i praksis og bliver ofte påsat spiritusflaskerne manuelt udenfor Danmarks grænser. Derfor har vores vurdering været, at værdien af spiritusbanderolerne ikke længere står mål med de administrative byrder for erhvervslivet, og det er derfor, at vi kort og godt foreslår at fjerne banderolerne."

Kravet om banderoler på vinflaskerne forsvandt allerede i 2001.

Se lovforslaget