Skatteministeriet
Pressemeddelelse 18. juni 2013

Praksis for udbetaling af børneydelser skal ændres efter henvendelse fra Kommissionen

Børne- og ungeydelse Praksis i Danmark for udbetaling af børne- og ungeydelse og børnetilskud skal ændres. Det er ikke muligt at opretholde kravet om, at arbejdstagere fra andre EU-lande skal have en vis beskæftigelse i Danmark, før man kan modtage ydelserne (optjeningsprincippet).

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Praksis for udbetaling af børneydelser skal ændres efter henvendelse fra Kommissionen

Kommissionen har rettet henvendelse til Danmark om anvendelsen af optjeningsprincippet, idet det er Kommissionens faste opfattelse, at princippet er i strid med det såkaldte "sammenlægningsprincip" i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger.

De danske regler, der blev besluttet i 2010, indeholder et optjeningsprincip for børne- og ungeydelse og børnetilskud, der også omfatter EU-borgere. Efter indførelsen af optjeningsprincippet har EU-Domstolen afsagt to domme i henholdsvis 2011 og 2013, der bidrager til en ny forståelse af sammenlægningsprincippets rækkevidde.

"Regeringen har nu set grundigt på Kommissionens henvendelse. Det er vores konklusion, at vi ikke kan opretholde kravet om en vis beskæftigelses- eller bopælsperiode i Danmark - perioder i andre lande skal tælles med, når optjeningsprincippet skal opfyldes", siger skatteminister Holger K. Nielsen (SF).

Denne konklusion er nu meddelt Kommissionen. Regeringen vil med det samme tage skridt til at ændre praksis i Danmark for udbetaling af børne- og ungeydelse og børnetilskud. Lovgivningen på området vil blive tilpasset, når Folketinget åbner igen til efteråret. Personer, der uberettiget har fået begrænset en ydelse på grund af optjeningsprincippet, vil kunne få genoptaget deres sag og få udbetalt korrekt ydelse. Optjeningsprincippet har været gældende for ydelser, der er udbetalt siden den 1. januar 2012.

Der er i dag ca. 1.900 personer omfattet af optjeningsprincippet. Det forventes at koste staten ca. 15 mio. kr. årligt at opgive optjeningsprincippet.

Der udbetales børne- og ungeydelse for i alt 14,5 mia. kr. og børnetilskud for i alt 2,5 mia. kr. om året i Danmark.