Skatteministeriet
Mennesker på strøget
Pressemeddelelse 3. december 2013

Holger K. Nielsen: Renten på restskatten skal ikke stige voldsomt

Restskat Fra årsskiftet ændres den måde renterne af restskat mv. beregnes på. Det har vist sig, at fx renter, når der betales restskat, vil stige fra 2,7 procent til 6,2. procent. Stigningen har imidlertid aldrig været tilsigtet, og skatteministeren er derfor på vej med hastelovgivning inden jul, så den voldsomme stigning undgås.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Holger K. Nielsen: Renten på restskatten skal ikke stige voldsomt

I medierne i sidste uge fremgik det, at renten på restskat vil stige voldsomt til næste år. Det viser sig imidlertid, at der er tale om en utilsigtet fejl, som skatteministeren derfor vil ændre med en ny hastelovgivning inden jul.

Fejlen betød, at medierne kunne oplyse, at renten på restskat, der betales inden 30. juni, vil stige fra 2,7 procent til 6,2 procent. Og på restskat, der betales efter 30. juni, vil renten stige fra 4,7 procent til 8,2 procent.

Baggrunden er en såkaldt ny referenceramme, som er styrende for renteberegningen i flere love, Folketinget vedtog for et år siden.

I lovprocessen blev der ved en fejl ikke taget højde for, at der er særlige regler for rentetillæg på restskat, dag-til-dag-renten, og procentgodtgørelse i kildeskatteloven og selskabsskatteloven. Disse regler skulle have været justeret samtidigt.

"Jeg vil gerne slå fast, at det bestemt aldrig været meningen, at renten på restskat skulle stige voldsomt. Der er tale om en fejl, som vi heldigvis hurtigt kan rette op på, uden at nogen bliver berørt og ulejliget," siger skatteminister Holger K. Nielsen.

Regeringen ønsker med et hasteindgreb at rette op på fejlen, så borgerne ikke mærker de utilsigtede virkninger af lovgivningen sidste år. Lovforslaget forventes fremsat på torsdag og vedtaget allerede inden jul i år.

"Jeg vil hurtigst muligt fremsætte et lovforslag, der retter op på fejlen, så den utilsigtede høje rente bliver ført tilbage til det rigtige renteniveau. Vi skal hurtigt have sikret, at borgerne og virksomhederne ikke bliver berørt af fejlen," understreger skatteministeren.