Skatteministeriet
Pressemeddelelse 23. april 2013

Udvidelse af BoligJobordningen

Vækstplan DK 2013 Som led i delaftalen om Vækstplanen er BoligJobordningen udvidet til også at omfatte fritidsboliger.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Udvidelse af BoligJobordningen

Afgrænsningen af hvilke fritidsboliger og hvilke personer, der er omfattet af BoligJobordningen, sker efter ejendomsværdiskatteloven.

Alle former for fritidsboliger, som kan tjene som bolig for ejeren, og hvor ejeren betaler ejendomsværdiskat af fritidsboligen, bliver omfattet af BoligJobordningen. Det vil sige forskellige former for sommerhuse, fritidsboliger og ferieejerlejligheder. Endvidere vil såkaldte fleksboliger, dvs. helårsboliger, hvor ejeren får lov til at anvende boligen som fritidsbolig, blive omfattet.

En række fritidsboliger er ikke omfattet af skattepligten efter ejendomsværdiskatteloven, og således heller ikke inkluderet i BoligJobordningen. Det gælder blandt andet:

  • Fritidsboliger, der udelukkende udlejes erhvervsmæssigt
  • Udenlandske fritidsboliger, der er fritaget for ejendomsværdiskat i henhold til en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller særskilt dansk lovgivning mv.
  • Fritidsboliger under opførelse/nedrivning
  • Fritidsboliger, der er ubeboelige
  • De fleste kolonihavehuse

Det er kun ejere af fritidsboliger, der kan opnå fradrag efter BoligJobordningen. Det vil sige at lejere og andre brugere ikke er omfattet. Personer med udenlandske fritidsboliger, der er fuldt skattepligtige til Danmark eller grænsegængere, vil også kunne opnå fradrag efter BoligJobordningen.

De ydelser, der kan give fradrag efter BoligJob¬ordningen i forhold til helårsboliger, giver som udgangspunkt også fradrag i relation til fritidsboliger. Der vil dog ikke være fradrag for serviceydelser vedrørende fritidsboliger, der udlejes.

Læs faktaark om udvidelsen af BoligJobordningen med fritidsboliger