Skatteministeriet
Pressemeddelelse 8. november 2002

Salg af elektroniske ydelser ud af EU momsfritages

Det er glædeligt, at et nyt EU-direktiv om moms gør det nemmere for virksomhederne at sælge elektroniske ydelser ud af EU, siger skatteminister Svend Erik Hovmand (V).

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Salg af elektroniske ydelser ud af EU momsfritages

Formålet med det nye direktiv er bl.a. at forbedre danske virksomheders konkurrencemæssige situation i forhold til virksomheder etableret uden for EU.

Dette sker ved, at medlemslandene indfører regler om, at salg af digitale tjenesteydelser fra EU-virksomheder og ud af EU skal være fritaget for moms, mens salg af disse ydelser fra ikke-EU-virksomheder og ind i EU skal være momspligtigt og momses i det EU-land, hvor forbruget sker.

Samlet set vurderes disse regler at være provenuneutrale.

Lovændringen har virkning fra 1. juli 2003.

For yderligere oplysninger: Fuldmægtig Trine Baaring Ransby: 33924508

Lovforslag nr. 69 af 6.november 2002 om ændring af momsloven (Moms på ydelser leveret ad elektronisk vej og momsfakturering, herunder elektronisk, samt tilpasninger til EU-regler om beskatningssted)