Skatteministeriet
Pressemeddelelse 11. december 2002

”Sorte pletter” på skattevejkortet

I dag offentliggøres Skatteministeriets rapport om sorte pletter på skatte- og afgiftsområdet

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
”Sorte pletter” på skattevejkortet

Skatteminister Svend Erik Hovmand (V) bad tidligere på året Skatteministeriet, ToldSkat og Landsskatteretten om at undersøge de såkaldte sorte pletter på skatte- og afgiftsområdet. Formålet med undersøgelsen var at få udpeget de områder, hvor der forekommer særligt mange klagesager ved skatteankenævnene eller Landsskatteretten eller retssager ved domstolene.

Arbejdet med at identificere de sorte pletter på det skattemæssige vejkort er en vigtig del af Skatteministeriets arbejde for at forenkle hele skatte- og afgiftsområdet. Et af de vigtigste mål er at nedbringe antallet af tvister mellem borgerne og myndighederne.

Det er en god rapport, og jeg vil gerne kvittere for det store arbejde, som er lagt i rapporten - ikke mindst de mange bidrag fra de lokale skattemyndigheder. Rapporten viser klart, at det forenklingsarbejde, som jeg har sat i gang på området, er yderst relevant, siger skatteminister Svend Erik Hovmand (V).

Undersøgelsen viser, at der ikke er noget enkeltområde, der giver anledning til så ekstraordinært mange problemer, som befordringsfradragsreglerne gjorde det i begyndelsen af 1990erne. Men der er fortsat en række områder, hvor, hvis man bliver i billedet fra trafikverdenen, man ved at forbedre vejforholdene eller skiltningen kan øge trafiksikkerheden.

Rapporten er et godt grundlag for vores videre arbejde med at forenkle området. Allerede i starten af næste år tager vi et vigtigt skridt i den rigtige retning, når jeg fremlægger et lovforslag i Folketinget om, at det skal være muligt for borgerne at få bindende besked fra kommunerne. Formålet med denne ordning er jo netop, at borgerne på forhånd skal vide, hvad deres handlinger betyder skattemæssigt. På den måde vil der også blive meget færre tvister mellem borgerne og skattemyndighederne, siger skatteministeren.

kan læses i sin helhed på Skatteministeriets hjemmeside: www.skm.dk. Se i øvrigt notat.

Yderligere information: Kontorchef Hans Refslund 33924437