Skatteministeriet

Pressemeddelelser

Pressemeddelelser fra Skatteministeriet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Pressemeddelelser

Pressemeddelelse 31. marts 2020

Samtlige oplysningsfrister forlænges til 1. september

Ministeren Oplysningsfristen (selvangivelsesfristen) for alle skatteydere forlænges frem til 1. september 2020. Det sker for at give revisorerne bedre mulighed for at hjælpe virksomhederne med at håndtere de akutte udfordringer, som COVID-19 har udløst.

Pressemeddelelse 30. marts 2020

Nu kan danskerne bruge deres udenlandske bil til at komme hjem

Ministeren Regeringen har besluttet, at danskere i udlandet fra 1. april kan bruge deres udenlandske bil til at komme hjem til Danmark. Det sker for at hjælpe de personer, der har været strandet i fx deres udenlandske sommerhus som følge af COVID-19.

Pressemeddelelse 30. marts 2020

Covid-19: Mulighed for fritagelse for renter og gebyrer

Ministeren Virksomheder, der som følge af pludseligt opståede hændelser, ikke har indbetalt A-skat og AM-bidrag i marts, har efterfølgende mulighed for at ansøge Skattestyrelsen om fritagelse for renter og gebyrer, som virksomheden normalt ville skulle betale.

Pressemeddelelse 27. marts 2020

Aftaler om det offentlige arbejdsmarked i hjemsendelsesperioden

Ministeren Regeringen og det offentlige arbejdsmarkeds parter har på tværs af det offentlige område indgået aftaler om offentlige ansattes afvikling af frihed i hjemsendelsesperioden.

Pressemeddelelse 27. marts 2020

Indkaldelse til pressemøde: Aftaler om det offentlige arbejdsmarked i hjemsendelsesperioden

Ministeren Der er indgået aftaler mellem regeringen og det offentlige arbejdsmarkeds parter om afvikling af frihed for offentligt ansatte i hjemsendelsesperioden. Derfor indkalder parterne til pressemøde den 27. marts 2020 kl. 11.00 i Eigtveds Pakhus.

Pressemeddelelse 16. marts 2020

Små og mellemstore virksomheder får en markant forbedring af deres likviditet

Ministeren Regeringen foreslår at udskyde momsbetalingerne for små og mellemstore virksomheder samt udskyde fristen for betaling af B-skat. Tiltagene ventes at forbedre virksomhedernes likviditet med 40 mia. kroner og skal hjælpe danske virksomheder og lønmodtagere gen-nem de nuværende udfordringer. Forslagene kommer i kølvandet på udskydelse af momsbetaling for større virksomheder.

Pressemeddelelse 13. marts 2020

Regeringen fremsætter i dag hastelovforslag, der øger virksomhedernes likviditet

Ministeren Dansk erhvervsliv og lønmodtagerne skal have en hjælpende hånd til at komme gennem de økonomiske problemer, som COVID-19 skaber. Derfor fremsætter regeringen i dag et hastelovforslag, der skal øge likviditeten hos virksomhederne. Regeringen undersøger samtidigt mulighederne for yderligere tiltag.

Pressemeddelelse 13. marts 2020

Offentligt ansatte skal fra i dag arbejde hjemme

Ministeren For at mindske smitte med COVID-19 sendes alle offentligt ansatte fra fredag d. 13. marts hjem i foreløbigt to uger. Alle medarbejdere vil få fuld løn og skal så vidt muligt arbejde hjemmefra. De private arbejdsgivere opfordres til at følge det offentlige.

Pressemeddelelse 24. februar 2020

Otte nye skattecentre – Fredericia og Frederikssund første byer på landkortet

Ministeren 1.000 ekstra medarbejdere skal styrke skattekontrollen markant. Det betyder hundredvis af nye arbejdspladser rundt om i landet. I perioden 2020-2023 vil regeringen etablere otte nye skattecentre uden for hovedstaden. Allerede i 2020 åbner de to første nye skattecentre i Fredericia og Frederikssund.

Pressemeddelelse 23. februar 2020

Indkaldelse til pressemøder om to nye skattecentre i Fredericia og Frederikssund

Kontrol Skatteminister Morten Bødskov afholder mandag den 24. februar pressemøder i Fredericia og Frederikssund, hvor de første to ud af otte nye skattecentre uden for hovedstaden åbner.

Pressemeddelelse 20. december 2019

Gældsstyrelsen bruger nyt inddrivelsessystem til at varsle 150.000 skyldnere om lønindeholdelse

Gæld Afløseren for det fejlramte it-system EFI begynder at give resultater. Nu er mere end 150.000 skyldnere via det nye gældsinddrivelsessystem blevet varslet om, at Gældsstyrelsen trækker dem i løn, hvis de ikke betaler deres gæld.

Pressemeddelelse 13. december 2019

Ny formand for Skatterådet

Skatterådet Jane Bolander er udnævnt som ny formand for Skatterådet pr. 1. januar 2020. Jane Bolander afløser Hanne Søgaard Hansen, der efter eget ønske fratræder stillingen efter at have fungeret som formand for Skatterådet siden 2010.

Pressemeddelelse 11. december 2019

Regeringen sikrer økonomisk håndsrækning til unge landmænd

Ministeren Et forslag om at indføre en ny sælgerpantebrevsmodel får støtte fra regeringen. Det betyder, at fx unge landmænd i fremtiden får bedre mulighed for at finansiere købet af et landbrug.

Pressemeddelelse 6. december 2019

Gældsstyrelsen inddriver rekordhøjt beløb af danskernes gæld

Gæld Gældsstyrelsen har pr. 1. november 2019 inddrevet ca. 7,3 milliarder kroner af borgere og virksomheders gæld til det offentlige. Det er ca. 1 mia. kr. mere end på samme tidspunkt i 2018, ligesom det er 200 millioner kroner mere, end der blev inddrevet hele sidste år.

Pressemeddelelse 3. december 2019

Ny Medarbejder- og Kompetencestyrelse får direktør

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen Den nye styrelse med ansvar for statens overenskomstforhandlinger – Medarbejder- og Kompetencestyrelsen – får Signe Friberg Nielsen som ny direktør.

Pressemeddelelse 3. december 2019

Skatteminister: Historisk høj bevilling til skattevæsenet

Finanslov Med aftale om finanslov for 2020 får skatteforvaltningen et markant løft på 1,7 mia. kr. Regeringen prioriterer genopretning og styrket skattekontrol med den højeste samlede bevilling i nyere tid.

Pressemeddelelse 28. november 2019

Skatteminister: Nyt værktøj i kampen mod sort økonomi

Sort arbejde Virksomheder skal kunne pålægges at bruge et digitalt salgsregistreringssystem, hvis der er mistanke om sort økonomi. Det er et godt værktøj i kampen mod de virksomheder, der bevidst snyder den danske statskasse, mener skatteminister Morten Bødskov.

Pressemeddelelse 21. november 2019

Regeringen lukker fradragsfinte for leasingbiler

Ministeren Leasingfirmaer har kunnet få fradrag for særligt slidte køretøjer, selv om de var under et halvt år gamle. Det er ikke rimeligt, og derfor er den mulighed nu lukket, siger skatteminister Morten Bødskov.

Pressemeddelelse 18. november 2019

Nulskattesagen: De berørte boligejere efteropkræves tre år tilbage i tid

Ejendomsbeskatning Regeringen og et bredt flertal i Folketinget er enige om, at de boligejere, som gennem en årrække ikke har betalt ejendomsværdiskat, skal efteropkræves i op til tre år. Skatteminister Morten Bødskov er glad for, at der nu er fundet en balanceret løsning, så boligejerne kan komme videre.

Pressemeddelelse 15. november 2019

De yngste danskere har på 10 år mere end halveret deres restskat

Restskat Over de seneste 10 år er det beløb, borgere under 30 år betaler i restskat, blevet mere end halveret. I 2009 var beløbet på hele 1 mia. kr., men i 2018 er beløbet faldet til 450 mio. kr.

Pressekontakt:
Er du journalist, og har du spørgsmål til Skatteministeriet? Kontakt Skatteministeriets pressefunktion:

tlf. 72 22 23 24
e-mail: presse@skm.dk


Øvrig kontakt:
Se, hvordan du som borger eller virksomhed kan kontakte Skatteministeriet og styrelser under Skatteministeriet.