Gyldig fra

Skattemyndighederne indgår strategisk samarbejde med MobilePay

Skattemyndighederne har indgået et strategisk samarbejde med MobilePay. Det skal bidrage til, at skattemyndighederne udvikler løsninger, der gør det nemt og enkelt for borgere og virksomheder at afregne korrekt skat, når de fx anvender mobile betalingsløsninger og digitale deleøkonomiske platforme.

Illustrationsfoto

Danskerne betaler i stigende grad via mobiltelefonen frem for med kontanter eller kort. En af de mest centrale aktører på området for mobile betalingsløsninger er MobilePay, som 3,6 mio. danskere har installeret på smartphonen. Sammenlagt gennemføres ca. 200 mio. MobilePay-betalinger hvert år.

Når betalinger foregår på nye måder, er det nødvendigt, at også skattemyndighederne løbende bliver bedre til at sikre, at de nye betalingsformer understøtter en korrekt afregning af skatter og afgifter. Det gøres blandt andet i dialog og samarbejde med aktørerne på markedet.

Derfor har skattemyndighederne indgået et strategisk samarbejde med netop MobilePay, som har en dyb og omfattende erfaring med, hvordan funktionalitet i mobile betalingsløsninger skal tænkes og designes, så den forstås, accepteres og anvendes af brugerne.

”Vi kan se, at digitale betalingsformer vinder større og større indpas hos danskerne. Den udvikling skal skattemyndighederne ikke vende ryggen, men derimod drage fordel af. Det er nemt og enkelt for både danskerne og myndighederne, hvis man med et enkelt tastetryk i fx MobilePay-appen kan sende oplysninger om indtægter direkte til skattevæsenet. Derfor er det gode nyheder, at MobilePay har takket ja til at samarbejde med os om at udvikle teknikken bag de her nye muligheder”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Samarbejdet skal ses i lyset af, at skattemyndighederne er i gang med at udvikle løsninger, der gør det nemt og enkelt for borgere og virksomheder at afregne skatter og afgifter, når de anvender mobile betalingsløsninger, digitale deleøkonomiske platforme og lignende.

Konkret vil skattemyndighederne frem mod medio 2019 udvikle et såkaldt ’application programming interface (API)’, som fx digitale deleøkonomiske platforme og betalingsløsninger kan integrere i deres systemer med henblik på at gøre det nemmere for borgere at indberette indtægter og eventuelt automatisk opnå fradrag for visse typer af udgifter.

Skattemyndighederne står for udviklingen af API’et, mens MobilePay bidrager med viden og erfaringer om brugerinteraktion og om anvendelse af den underliggende teknologi.