Gyldig fra

Skatteministeren skrotter 74.000 attester

Udbytteskatten bliver nu forenklet. Dermed kan 74.000 attester afskaffes til stor glæde for erhvervslivet, siger skatteminister Svend Erik Hovmand (V).

Forslaget fremsættes som led i udmøntningen af finanslovsaftalen for 2003.

Selskaber og foreninger mv. får en særlig skatteordning, når de modtager udbytte. Det betyder, at den rigtige udbytteskat som udgangspunkt betales med det samme. Samtidig kommer udbytteskatten til at indgå i acontoskatteordningen.

Rigtig mange virksomheder får glæde af den forenklede udbytteskat. Der er tale om meget store løbende administrative lettelser og store besparelser for virksomhederne i forbindelse med færre udgifter til revisorer, siger skatteministeren.

Forslaget medfører en likviditetslettelse for selskaber mv., der modtager udbytte af aktier. Samlet skønnes rentefordelen til ca. 10 mio. kr. årligt fra og med 2004.

Lovforslaget har virkning for udbytter der udloddes fra og med 1. januar 2004.

For yderligere oplysninger: Specialkonsulent Tor Christensen: 33924491

Lovforslag nr. 80 af 7.november 2002 om ændring af dødsboskatteloven, kildeskatteloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven (Modernisering af administrationen af udbytteskatten og andre justeringer)