Gyldig fra

Skatteministeren griber ind over for afgiftssvindel i kiosker

Skatteminister Svend Erik Hovmand (V) fremsætter nu forslag om stramning af regnskabs- og fakturaregler samt forhøjelse af bøder med henblik på at komme den stigende afgiftssvindel med sodavand, øl og slik i kioskerne til livs.

Det er selvfølgelig fuldstændigt uholdbart, at lovlydige kioskejere skal se deres forretning undermineres af snydere og bedragere. Med forslaget håber jeg, at vi kan sætte en stopper for den voksende svindel med ulovlig import af sodavand, øl, vin og slik. Derfor er jeg glad for den brede opbakning og partiernes positive holdning til mit forslag, siger skatteminister Svend Erik Hovmand.

Regnskabs- og fakturareglerne i afgiftslovgivningen skærpes, og bøderne forhøjes, når uregelmæssigheder i regnskaber eller fakturaer forhindrer myndighedernes kontrol af afgiftsbetalingen.

Myndighederne får også adgang til at afkræve formodede ansatte oplysninger om navn, adresse, fødselsdato og ansættelsesforhold.

Hermed håber jeg på at kunne gøre en effektiv indsats mod den ulovlige handel uden at belaste de lovlydige med nye administrative byrder, forklarer skatteministeren.

For yderligere oplysninger: Fuldmægtig Thomas Sørensen: 33 92 44 96

Lovforslag nr. 66 af 6. november 2002 om ændring af lov om ændring af lov om afgift af mineralvand m.v. og andre love (Ændring af regnskabsbestemmelser, skærpede bøder m.v.)