Gyldig fra

Skatteministeren forbedrer vilkårene for medarbejderaktier

Skatten på medarbejderaktier sættes ned. Dermed åbnes der op for, at flere medarbejdere vil få medarbejderaktier.

Det vil give et tiltrængt skub i den rigtige retning for aktiekulturen i Danmark, siger skatteminister Svend Erik Hovmand (V).

Skatten bliver for mange mere end 20 procentpoint lavere. Samtidig skal skatten af tildelte aktier mv. først betales, når aktierne sælges. Som en konsekvens af den ændrede skat hos medarbejderen, kan selskabet ikke længere trække udgiften fra.

Rigtig mange bestående, men også nystartede, virksomheder vil få glæde af den lempede beskatning. Nu vil de nemmere kunne knytte medarbejderne tættere til virksomheden og belønne deres medarbejdere uden at belaste virksomhedens økonomi, siger Svend Erik Hovmand.

Den ændrede behandling af medarbejderaktierne betyder et provenutab på ca. 35 mill. kr. i 2002. I 2003 stiger provenutabet til ca. 105 mill. kr.

Lovforslaget har virkning for medarbejderaktier, som gives fra og med 1. januar 2003.

For yderligere oplysninger: Chefkonsulent Margrete Kiil: 33924516

Lovforslag nr. 67 af 6.november 2002 om ændring af forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Forbedring af vilkårene for medarbejderaktieordninger).