Gyldig fra

Skatteminister: Slut med, at SKAT kan 'påtænke' borgernes ophold

Vurderingen af, om man har bopæl i Danmark og derfor skal betale registreringsafgift, skal naturligvis ikke kunne baseres på formodninger om fremtiden. Det mener skatteminister Karsten Lauritzen, som nu vil ændre reglerne for såkaldt påtænkt ophold.

Illustrationsfoto

SKAT skal ikke længere kunne kræve, at en bilejer skal betale dansk registreringsafgift ud fra en formodning om, hvor bilejeren vil opholde sig mest i fremtiden. Derfor laves reglen om såkaldt ”påtænkt” ophold om. Det mener skatteminister Karsten Lauritzen, efter at Østre Landsret tidligere i januar afgjorde, at SKAT i en meget omtalt sag skal levere en beslaglagt bil med svenske nummerplader tilbage til ejeren.

SKAT beslaglagde bilen som økonomisk sikkerhed, hvis det senere skulle vise sig, at ejeren skulle betale dansk registreringsafgift. Det skal man nemlig, hvis man bruger en udenlandsk bil i Danmark og samtidig har bopæl her i landet, eksempelvis ved at man opholder sig i Danmark i mindst 185 dage inden for 12 måneder. Hidtil har det også indgået i SKATs samlede vurdering, om det kan sandsynliggøres, at man påtænker at opholde sig i Danmark i mindst 185 dage. Nu skal en sådan fremtidsvurdering ikke længere indgå i vurderingen.

”Når jeg som skatteminister bliver opmærksom på et retssikkerhedsmæssigt problem, forsøger jeg selvfølgelig at løse det. Derfor er jeg også glad for, at vi nu skærper kravet til SKATs bevisførelse - til fordel for borgeren”, siger Karsten Lauritzen.

I sådanne nummerpladesager står to hensyn over for hinanden. Det ene hensyn er, at en borger, som reelt er bosat i Danmark, ikke skal kunne spare dansk registreringsafgift ved at hævde, at man bor i udlandet, uden at det faktisk er tilfældet. Det andet hensyn er borgerens retssikkerhed.

”I den problemstilling er det vigtigste for mig, at en borger oplever en helt grundlæggende retssikkerhed. Staten skal ikke basere en afgørelse på, hvad man måske vil gøre i fremtiden. I en lignende situation skal SKAT fremover komme med stærkere beviser end dem, der blev fremlagt i retten”, siger Karsten Lauritzen.

Ophævelsen af kriteriet om påtænkt ophold ventes at blive gennemført ved en ændring af registreringsbekendtgørelsen i løbet af foråret.