Gyldig fra

Skatteminister klar til køb af lækkede oplysninger fra Panama Papers

Som følge af bred politisk opbakning har SKAT tilladelse til at købe data fra de såkaldte Panama Papers, som man har modtaget et anonymt tilbud på. SKAT vurderer på baggrund af en stikprøve, at materialet indeholder relevante og valide oplysninger om flere hundrede danske skatteydere.

Karsten Lauritzen

Skatteminister Karsten Lauritzen har besluttet at give SKAT tilladelse til at købe datamateriale fra de lækkede Panama Papers for et mindre millionbeløb. Det sker efter drøftelse med et bredt politisk flertal.

Ifølge skatteminister Karsten Lauritzen kan der være principielle problemer forbundet med at købe lækkede oplysninger, og derfor skal skattevæsnet generelt være varsom med det.

Men der sker en afvejning fra sag til sag. På grund af Panama-sagens alvorlige karakter og store omfang er ministeren dog enig med et bredt politisk flertal i, at indkøbet af oplysninger i dette tilfælde er nødvendigt.

”Vi skal tage de nødvendige midler i brug for at fange skatteunddragere, der gemmer formuerne væk i f.eks. Panama med det formål at slippe for at betale skat i Danmark. Derfor er vi enige om, at det er klogt at købe materialet. Vi kan ikke være sikre på slutresultatet, men alt tyder på, at det er brugbare oplysninger, som SKAT nu skal forfølge”, siger Karsten Lauritzen.

Konkret indeholder de data, SKAT har modtaget tilbud på, 320 sager med relation til Danmark – og dermed med relevans for dansk beskatning. Det er vurderingen, at materialet vedrører et sted mellem 500 og 600 danske skatteydere.

SKAT har allerede gennemgået en stikprøve af dele af datamaterialet, som man har modtaget uden at betale for

På den baggrund er det SKATs vurdering, at oplysningerne er tilstrækkeligt relevante og valide til, at der kan indledes skattemæssige undersøgelser af en række af de selskaber og personer, som optræder i materialet.

Skatteministeren er glad for den brede opbakning i Folketinget.

”Danmark har i mange år været i front internationalt, når det gælder bekæmpelse af skatteunddragelse. Det fortjener den tidligere regering ros for, og derfor er det også naturligt, at denne regering fortsætter i samme spor. Det skylder vi alle de danske skatteydere, som troligt betaler den skat, de skal”, siger Karsten Lauritzen.