Gyldig fra

Skatteminister: Glædeligt at danskerne ikke accepterer sort arbejde

Danskerne vil i stigende grad ikke acceptere, at der arbejdes sort. Modstanden mod sort arbejde er størst, hvis der er virksomheder involveret, mens den er mindst, hvis det sorte arbejde udføres mellem privatpersoner.

185984953.jpg

Sort arbejde er ikke i orden. Den holdning er godt rodfæstet i den danske befolkning. En spørgeundersøgelse som Danmarks Statistik har udført for SKAT viser nu, at modstanden mod sort arbejde er vokset fra 2006 til 2013.

”Man kan have mange holdninger til, om skatten skal op eller ned. Men vi bør alle kunne blive enige om, at man skal betale skat efter reglerne. Og jeg tolker denne undersøgelse som om, at danskerne er enige med mig heri. Sort arbejde, skattely og andre former for skatteunddragelse er en trussel mod fundamentet i vores velfærdssamfund. Derfor glæder det mig, at danskerne i stigende grad ikke vil acceptere, at der snydes med skatten og arbejdes sort,” siger skatteminister Benny Engelbrecht

Skatteministeren ser den stigende modstand mod sort arbejde som det mest effektive middel til at bekæmpe skattesnyd. Han understreger samtidig, at det er vigtigt, at SKAT har en effektiv indsats, når det kommer til sort arbejde:

”Det bedste middel mod sort arbejde er jo i virkeligheden, at modstanden mod det vokser. Derfor peger denne undersøgelse i den helt rigtige retning,” siger Benny Engelbrecht og fortsætter:

”SKAT skal have og har også en effektiv kontrol af sort arbejde. Men vi skal selvfølgelig hele tiden se på, om det kan gøres mere effektivt og mere intelligent, så indsatsen også afspejler de holdninger, som danskerne giver udtryk for,” siger skatteministeren.

Modstanden mod sort arbejde er størst, når der er virksomheder involveret. Omvendt er modstanden mindre, når der er tale om sort arbejde udført af en privatperson for en anden privatperson.

”Sort arbejde er forkert. Uanset hvem der er involveret i det. Men jeg kan sådan set godt forstå, hvis danskerne i højere grad reagerer negativt på det, man kan kalde organiseret skattesnyd, som involverer virksomheder, der systematisk undlader at afregne skatter- og afgifter korrekt. Som simpelthen laver en forretning baseret på sort arbejde,” siger skatteminister Benny Engelbrecht.

Læs Aktuelle skattetal om danskernes holdning til sort arbejde.