Gyldig fra

Skatteminister åbner dialog med organisationer om endnu stærkere retssikkerhed

Karsten Lauritzen mødes mandag med det såkaldte Moderniseringsforum for at drøfte nye tiltag i de to kommende retssikkerhedspakker.

Karsten Lauritzen

Borgernes og virksomhedernes retssikkerhed skal styrkes endnu mere. Derfor har skatteminister Karsten Lauritzen inviteret en række organisationer til dialog om Retssikkerhedspakke II og III, som ministeren vil præsentere i løbet af 2016.

På mødet ønsker Karsten Lauritzen at få input til nye, konkrete initiativer. Forslagene vil indgå i arbejdet med de kommende retssikkerhedspakker.

”Det er afgørende, at borgere og virksomheder står på et stærkt retssikkerhedsfundament i mødet med det skattevæsnet. Og vi arbejder hele tiden på at forbedre det fundament. Derfor glæder jeg mig også til at høre organisationernes forslag til nye initiativer. Forummet kommer til at spille en central rolle i mit politiske ønske som skatteminister om i højere grad at sætte fokus på retssikkerhed både for virksomheder og borgere i skattesystemet,” siger Karsten Lauritzen.

Tæt dialog med organisationer

Organisationerne, der er inviteret til møde med skatteministeren, var i forvejen samlet i det såkaldte Moderniseringsforum. Det bliver nu omdøbt til Retssikkerhedsforum.

Forummet består af Advokatsamfundet, Danske Advokater, FSR-Danske Revisorer, DI, Dansk Erhverv, Finansrådet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og tænketanken CEPOS.

Retssikkerhedspakke II skal i foråret 2016 følge op på de retsikkerhedsinitiativer, som skatteministeren fremlagde i september.

Karsten Lauritzen har allerede varslet en uafhængig retssikkerhedsfunktion – svarende til en skatteombudsmand – ligesom han vil komme med et konkret udspil til omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde.

Senere på året følger Retssikkerhedspakke III, som vil indeholde initiativer til en mere enkel og moderne skattekontrollov.