Gyldig fra

Skattekontrolloven skal moderniseres

Skatteminister Morten Østergaard har i denne uge sat gang i arbejdet med at modernisere skattekontrolloven. Ministeren ønsker en åben proces og inviterer derfor eksterne eksperter og interessenter til at deltage i arbejdet.

Illustrationsfoto

Skatteminister Morten Østergaard sætter nu for alvor gang i arbejdet med at modernisere skattekontrolloven. Det sker som et led i styrkelsen af borgernes retssikkerhed i mødet med skattesystemet.

"Regeringen tror på, at en stærk retssikkerhed øger borgernes og virksomhedernes tillid til, at skatteopkrævningen foregår korrekt og på en ordentlig måde. Derfor sætter vi nu gang i en modernisering af skattekontrolloven," siger skatteminister Morten Østergaard.

Formålet med moderniseringen af skattekontrolloven er at sikre balancen mellem borgernes retssikkerhed og effektive, tidssvarede kontrolhjemler i en moderne, sammenhængende og gennemtænkt lov.

Skatteministeren understreger, at han har ønsket en åben proces i arbejdet medskattekontrolloven. Derfor nedsætter regeringen både et moderniseringsforum bestående af forskellige organisationer og interessegrupper samt en ekspertgruppe, som fra starten inddrages i arbejdet.

"Skattekontrolloven er fundamentet under skatteopkrævning i Danmark. Det er ikke skattesystemets lov, men skatteydernes. Derfor åbner vi dørene og inddrager de aktører, som kan bibringe moderniseringen indspark fra den anden side af bordet. Og vi henter uafhængige eksperter helt ind i maskinrummet. Alt sammen så vi får en lov, som sikrer borgernes retssikkerhed og en effektiv skattekontrol," siger Morten Østergaard.

Moderniseringsforummet vil bestå af en række eksterne interessenter. Advokatrådet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, CEPOS, Danske Advokater, Dansk Erhverv, DI, Finansrådet og FSR - danske revisorer er således blevet inviteret til at deltage. Ekspertgruppen vil bestå af professor Jan Pedersen, professor Gorm Toftegaard Nielsen og SKATs Borger- og retssikkerhedschef Margrethe Nørgaard.

I juni 2014 indkaldes ekspertgruppe og moderniseringsforum til opstartsmøde. Der sigtes mod at fremsætte lovforslag til modernisering af skattekontrolloven til oktober 2015.

Faktaark: Modernisering af skattekontrolloven