Gyldig fra

Skattefri sygdomsbehandling til selvstændige

Som en del af finanslovsaftalen fremsætter skatteminister Svend Erik Hovmand (V) nu forslag om fradragsret for selvstændigt erhvervsdrivendes sundhedsbehandlinger.

Bagermesteren skal sikres de samme skattemæssige vilkår som bagersvenden med hensyn til betalte sundhedsbehandlinger, siger skatteminister Svend Erik Hovmand.

Selvstændigt erhvervsdrivende skal kunne få skattefradrag for udgifter til lægefagligt begrundede behandlinger ved sygdom eller ulykke samt sygdomsforebyggende behandlinger, som den selvstændige afholder for sig selv eller for sin medarbejdende ægtefælle.

Fradragsretten gælder både udgifter til direkte betaling for behandling på hospital eller klinik samt udgifter til tegning af en privat sundhedsforsikring.

Ligesom da vi før sommerferien gav lønmodtagere skattefrihed for arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger, er det overordnede formål at få de syge hurtigere tilbage på arbejde. Når der tilbydes en privat behandling, kan man jo spare ventetid i det offentlige sygehusvæsen, tilføjer skatteministeren.

Ordningen koster 15 mio. kr. årligt, heraf 10 mio. kr. i kommunerne. Den skal gælde fra 2003.

For yderligere oplysninger: Fuldmægtig Bente Houdorf : 33 92 47 86

Lovforslag nr. 77 af 7. november 2002 om ændring lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven (Fradragsret for selvstændigt erhvervsdrivendes sundhedsbehandlinger)