Gyldig fra

Salg af elektroniske ydelser ud af EU momsfritages

Det er glædeligt, at et nyt EU-direktiv om moms gør det nemmere for virksomhederne at sælge elektroniske ydelser ud af EU, siger skatteminister Svend Erik Hovmand (V).

Formålet med det nye direktiv er bl.a. at forbedre danske virksomheders konkurrencemæssige situation i forhold til virksomheder etableret uden for EU.

Dette sker ved, at medlemslandene indfører regler om, at salg af digitale tjenesteydelser fra EU-virksomheder og ud af EU skal være fritaget for moms, mens salg af disse ydelser fra ikke-EU-virksomheder og ind i EU skal være momspligtigt og momses i det EU-land, hvor forbruget sker.

Samlet set vurderes disse regler at være provenuneutrale.

Lovændringen har virkning fra 1. juli 2003.

For yderligere oplysninger: Fuldmægtig Trine Baaring Ransby: 33924508

Lovforslag nr. 69 af 6.november 2002 om ændring af momsloven (Moms på ydelser leveret ad elektronisk vej og momsfakturering, herunder elektronisk, samt tilpasninger til EU-regler om beskatningssted)