Gyldig fra

Så er det vedtaget: Skatte- og afgiftsforenklinger

Folketinget har i dag vedtaget to lovforslag, som gennemfører en række forenklinger både på skatte- og afgiftsområdet, som skatteminister Svend Erik Hovmand (V) tidligere på året tog initiativ til.

Jeg er glad for, at en bred kreds af partierne i Folketinget har bakket op om lovforslagene. Forslagene gør livet lettere både for de enkelte virksomheder og skatteborgerne. Målet har været reelle forenklinger, der betyder en lettelse i hverdagen, og det vil tusindvis af skatteborgere opleve med gennemførelsen af disse forslag, siger skatteminister Svend Erik Hovmand (V).

Vedtagelsen af regelforenklingerne betyder, at befordringsfradrag og studielånsrenter fortrykkes på selvangivelsen. Desuden ophæves reglerne om tillægsskat ved død og reglerne om sikkerhedsstillelse ved registrering af virksomhed lempes. Pvc-afgiften forenkles bl.a. ved en bagatelgrænse for registrering for betaling af afgiften. Endvidere forenkles og præciseres affaldsafgiften, emballageafgiften og chokoladeafgiften til gavn for mange virksomheder.

Vi har nu gennemført den første del af lovinitiativerne fra Regeringens Handlingsplan for Forenklinger, der blev offentliggjort i august. Forude venter næste ombæring. Og der er nok at tage fat på efter næste ti års socialdemokratisk styre, siger Svend Erik Hovmand (V).

Yderligere information: Fuldmægtig Ulla Lyk-Jensen: 3392 4465 eller fuldmægtig Anne Kirstine V. Krog: 3392 4416.