Gyldig fra

Så er det vedtaget: Nu slipper håndværkerne

Folketinget har i dag vedtaget lovforslaget om skatte- og momsfrihed af eget arbejde, som håndværkere udfører på deres egen ejendom.

Det glæder mig, at håndværkerne nu slipper for at tænke på skat og moms, når de forbedrer deres egen bolig, siger skatteminister Svend Erik Hovmand (V).

I modsætning til alle andre er håndværkerne hidtil blevet beskattet af værdien af deres eget arbejde. Det sker f.eks. ved modernisering eller ombygning af egen bolig. Det betyder, at en håndværker, som i sin fritid forbedrer sit parcelhus, skal selvangive og betale skat af værdien af egen arbejdsindsats.

Det er en helt urimelig forskelsbehandling, som det er glædeligt, at vi nu kan se en ende på, siger skatteministeren.

Yderligere information: Specialkonsulent Kurt Hoffritz: 33924791