Gyldig fra

Regeringen vil skabe tryghed for boligejerne

I dag præsenterer regeringen udspillet Tryghed for boligejerne. Udspillet indeholder lavere boligskattesatser og en permanent skatterabat, ligesom regeringen vil indføre et nyt og forbedret boligskattestop efter 2020. Knap 2 ud af 3 boligejere får en skattelettelse og ingen kommer til at betale mere i boligskatter i 2021, end de ellers skulle have gjort.

Illustrationsfoto

Det at købe en bolig er for mange den største økonomiske beslutning i livet. Og det at eje en bolig er for langt de fleste danskere den største udgiftspost i budgettet. Derfor er det afgørende for boligejernes økonomi, at der er tryghed om boligskatterne.

Den tryghed er udfordret. Det skyldes blandt andet, at det nuværende boligskattestop ikke forhindrer de kraftige grundskyldsstigninger, som mange boligejere har udsigt til. De nye og generelt højere ejendomsvurderinger, som boligejerne vil få i 2019, vil forstærke denne udvikling.

Derfor foreslår regeringen fire konkrete tiltag, der sikrer tryghed for boligejerne i overgangen til de nye ejendomsvurderinger:

  • Lavere satser på både ejendomsværdiskatten og grundskylden fra 2021, som betyder, at knap to tredjedele af alle landets nuværende boligejere får en skattelettelse, og at de kraftige grundskyldsstigninger, der var udsigt til efter 2021, aflyses.
  • Permanent skatterabat, som betyder, at ingen boligejere skal betale en højere samlet boligskat ved de nye regler i 2021, end de skulle med de nuværende regler. Rabatten gælder frem til den dag, boligen sælges.
  • Et forsigtighedsprincip, som betyder, at den usikkerhed, der altid er forbundet med en vurdering af en boligs værdi, kommer boligejerne til gode. Konkret sættes den værdi, boligejerne skal betale skat af, 20 pct. lavere end ejendoms- og grundvurderingen.
  • Automatisk tilbagebetaling, som betyder, at dem, der har betalt skat af en for høj vurdering i perioden 2011-2018 automatisk får pengene tilbage. Det forventes at gælde ejerne af mere end 700.000 ejerboliger – særligt i landdistrikterne.


Samtidig foreslår regeringen et nyt og forbedret boligskattestop, som indeholder tre elementer. De skal gælde, når det nuværende boligskattestop udløber ved udgangen af 2020:

  • Fastlåsning af boligskatterne i procent af boligens værdi – både ejendomsværdiskatten og grundskylden. Det sker efter, at ejendomsværdiskattesatserne og den gennemsnitlige grundskyldspromille er nedsat markant i 2021.
  • Automatisk indefrysning: Stiger værdien af boligen i de kommende år kraftigt – mere end lønningerne – så indefryses den overskydende del helt automatisk. Den del skal først betales, når man sælger boligen og typisk realiserer en gevinst. Allerede fra 2017 kan man vælge at gøre brug af indefrysningsordningen. 
  • Tilbageførsel: Hvis boligskatterne over tid stiger mere end forudsat, vil regeringen sikre, at provenuet går til at sætte skatten på arbejde tilsvarende ned.

Læs udspillet Tryghed for boligejerne

Læs mere om, hvad udspillet betyder for boligejerne

Læs mere om det nye ejendomsvurderingssystem

Læs udspillet Nye og mere retvisende ejendomsvurderinger

Besøg hjemmesiden nye-ejendomsvurderinger.dk