Gyldig fra

Regeringen vil lade fonde beholde skatteregel

Regeringen lægger op til at fastholde den såkaldte overførselsregel, som fonde med almennyttige formål drager nytte af.

Christiansborg

Regeringen lægger nu op til at bevare den såkaldte overførselsregel (transparensregel), som kommer fonde med almennyttige formål til gode. Det sker efter en tæt dialog mellem Skatteministeriet, fondene og DI.

Efter præsentationen af finansloven kritiserede fondene det provenuskøn på samlet 250 mio. kr., som Skatteministeriet lagde til grund for afskaffelse af to særlige skatteordninger for fondene.

Især overførselsreglen har givet bekymring. Det hænger bl.a. sammen med, at fondene i dag anvender reglen langt mere, end det var forudsat i provenuvurderingen ved indgåelsen af finanslovsaftalen.

Regeringen har lyttet til kritikken og lægger derfor op til, at overførselsreglen bevares.

”Vi har lyttet til den kritik, der er kommet fra fondene. Fondene yder vigtige bidrag til almennyttige formål inden for bl.a. forskning og kultur, og vi har på intet tidspunkt ønsket at sende en milliardregning af sted til dem. Derfor er det en fornuftig løsning, vi har fundet her”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Konsolideringsfradrag afskaffes fortsat

Overførselsreglen betyder, at indkomsten i fondsejede selskaber er skattefri, hvis indkomsten overføres til fonden og her uddeles eller hensættes til almennyttige formål. Det kan være uddelinger til bl.a. forskning, kultur, undervisning og sociale formål.

Det såkaldte konsolideringsfradrag vil fortsat blive afskaffet som led i finansieringen af en gradvis nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder.

Regeringen letter samlet set skatter og afgifter med knap 4 mia. kr. i 2016, og langt de fleste lettelser er målrettet virksomheder. Det bliver eksempelvis billigere at lade virksomheder gå i arv til næste generation. Skatteminister Karsten Lauritzen påpeger, at det var en bunden opgave at finde finansiering til finanslovens øvrige lettelser.

”Fondene uddeler omkring 8,5 mia. kr. årligt, og i det lys er det rimeligt nok, at de bidrager med en mindre del af finansieringen af skattelettelserne. Skatteforholdene gør, at fondene fortsat har gode muligheder for at udvikle og præge det danske samfund. Sådan skal det naturligvis også være”, siger skatteministeren.

Behov for finansiering

Beslutningen om at bevare overførselsreglen indebærer som udgangspunkt et yderligere finansieringsbehov. Regeringen vil nu sammen med partierne bag finansloven gå i gang med at drøfte, hvordan ændringen skal finansieres.

Regeringen har også lyttet til kritikken af, at tidspunktet for afskaffelsen af konsolideringsfradraget kan føre til en vilkårlig forskelsbehandling. Derfor foreslår regeringen, at fondene får mulighed for at beregne deres konsolideringsfradrag i 2015 på grundlag af en forholdsmæssig del af deres almennyttige uddelinger i 2014.