Gyldig fra

Regeringen sikrer virksomheders fradrag for lønudgifter

Efter to domme i landsretten slår regeringen nu fast, at virksomheder skal kunne trække lønudgifter fra i skatteregnskabet efter enkle regler. Skatteminister Karsten Lauritzen glæder sig over, at erhvervslivet bliver friholdt fra en truende administrativ byrde.

Illustrationsfoto

Regeringen tager nu skridt til at sikre, at danske virksomheder kan fradrage deres sædvanlige lønudgifter i skatteregnskabet. Det sker efter en dialog med erhvervslivet, som har udtrykt bekymring.

Østre Landsret fastslog sidste sommer, at løn til medarbejdere, der arbejder med virksomhedsopkøb, ikke er fradragsberettiget.

Dommene har medført en skarp kritik fra flere erhvervsorganisationer og virksomheder, som frygter, at dommene vil føre til store økonomiske og administrative omkostninger for virksomhederne. Regeringen mener, at reglerne er klare, men har samtidig lyttet til kritikken. Skatteminister Karsten Lauritzen vil derfor til efteråret fremlægge ny lovgivning med en særregel, der sikrer en enkel og ubureaukratisk løsning.

”Jeg kan godt forstå virksomhedernes frygt for store økonomiske og administrative omkostninger. Det er jo unødigt bøvlet, når virksomhederne skal pensle lønkronerne ud for hver enkelt medarbejder for at udregne, hvad der kan fradrages. Derfor siger vi fra regeringens side klart og tydeligt, at vi gerne vil hjælpe virksomhederne – også i denne sag”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Skatteministeriet har anket dommene til Højesteret, da dommene har betydning for SKATs måde at kontrollere på. Højesteret forventes at afsige dom i løbet af sommeren. Regeringen vil afvente Højesterets dom, før man konkret skrider til ny lovgivning. Men uanset dommens udfald mener regeringen, at der skal findes en løsning, så virksomhederne kan fratrække deres lønudgifter uden bøvl og besvær. 

”Regeringen har fra dag ét sagt, at vi ønsker at gøre det lettere at drive virksomhed i Danmark, fordi det er erhvervslivet, der skaber grundlag for vækst og fremgang. Derfor arbejder vi hele tiden på at fjerne unødige administrative byrder. Virksomhederne har et berettiget krav på administrerbare, enkle og forståelige regler”, siger skatteministeren.