Gyldig fra

Regeringen ønsker ikke at indføre reklameafgiften

Mængden af husstandsomdelte reklamer er faldet markant. Dette er sket uden, at reklameafgiften er trådt i kraft. Dermed er de miljømæssige målsætninger indfriet. Regeringen ønsker derfor ikke at indføre reklameafgiften.

Christiansborg

Hensigten med afgiften på husstandsomdelte reklamer var at nedbringe mængden af reklamer af hensyn til miljøet. Mængden af husstandsomdelte reklamer er dog allerede faldet markant, selvom afgiften endnu ikke er trådt i kraft. Dermed er de miljømæssige målsætninger med afgiften – nedbringelse af mængden af papiraffald – allerede indfriet.

Dermed bortfalder grundlaget for indførelsen af reklameafgiften, der blev vedtaget ved finansloven for 2012.

"Reklameafgiften er blevet overhalet af virkeligheden. Vi har set et uventet stort fald i reklamemængden, og det betyder, at det oprindelige formål med afgiften faktisk er indfriet. Meget tyder på, at markedet via den naturlige digitale udvikling bevæger sig i retning af et markant mindre papirforbrug. Det er glædeligt. Miljøet bliver allerede nu forskånet for en stor mængde papiraffald, og det er derfor ikke nødvendigt at indføre reklameafgiften," siger skatteminister Benny Engelbrecht.

Regeringen ønsker at styrke danske virksomheders beskæftigelses- og vækstmuligheder. Når regeringen ikke indfører den planlagte reklameafgift vil det komme erhvervslivet – og særligt den grafiske branche – til gode. Afskaffelsen af reklameafgiften er en del af regeringens vækstinitiativer rettet mod bedre vilkår for danske virksomheder og styrket beskæftigelse.

Afskaffelsen af reklameafgiften vil indebære et varigt finansieringsbehov på ca. 190 mio. kr. (efter tilbageløb og adfærd) svarende til det merprovenu, der var forudsat i det oprindelige lovforslag. Afskaffelsen finansieres bl.a. med en indeksering af afgifterne på cigaretter og tobak, som sigter på at understøtte folkesundheden.

Faktaark: Afskaffelse af reklameafgift
Faktaark: Magasinmoms
Faktaark: Forhøjelse af tobaksafgifterne
Udspilstekst: Afskaffelse af reklameafgift