Gyldig fra

Regeringen fortsætter modernisering og digitalisering af SKAT

Moderniserings- og digitaliseringsprocesser betyder, at SKAT fremover vil kunne løse opgaven med færre medarbejdere. SKATs direktør har derfor i dag varslet overfor medarbejderne, at SKAT i efteråret kommer til at afskedige, hvad der svarer til 375 medarbejdere.

Skatteopgaven forandrer sig hastigt og bliver stadig mere kompleks. Introduktionen af nye it-systemer giver SKAT mulighed for at flytte ressourcer fra opgaver, der digitaliseres, til vigtige indsatsområder. At der for alvor sættes skub i moderniserings- og digitaliseringsprocesserne betyder, at SKAT fremover vil kunne løse opgaven med færre medarbejdere. SKATs direktør har i dag varslet overfor medarbejderne, at SKAT i efteråret kommer til at afskedige, hvad der svarer til 375 medarbejdere.

Globalisering, aggressiv skatteplanlægning og grænseoverskridende skattekriminalitet har de senere år ændret vilkårene for skatteopkrævningen i Danmark. Samtidig er en fortsat modernisering af skatteopkrævningen og den løbende inddrivelse nødvendig for at kunne fastholde skatteprovenuet. Nye it-systemer har været kernen i denne proces, og til september introducerer SKAT to længe ventede systemer - EFI og EKKO. Fremover vil de løse en række af SKATs kerneopgaver på en enklere og mindre ressourcekrævende måde.

De nye systemer og mere komplekse skatteopgaver betyder, at SKAT har brug for specialiserede medarbejdere på en række særlige områder, hvor man i dag mangler kompetencer. Derfor skal SKAT i den kommende tid i gang med at rekruttere inden for områder som it, dataanalyse, jura og økonomi.

"Det er helt afgørende at geare SKAT til at kunne løse de nye og voksende udfordringer på skatteområdet. Her tænker jeg blandt andet på opgaver som indsatsen overfor skattely-landene, selskabernes aggressive skatteplanlægning og den skatteøkonomiske kriminalitet. Men også problemerne omkring fx social dumping og sort arbejde kræver en særlig indsats," siger skatteminister Holger K. Nielsen.

Det er ikke nyt, at skatteopgaven moderniseres, og opgaverne digitaliseres. Processen har været i gang i flere år, er grundigt analyseret, og SKATs rammer er indarbejdet i de seneste års finanslove. Da regeringen kom til, styrkede man SKAT med ca. 260 medarbejdere til at håndtere særlige indsatsopgaver. Nu sættes der for alvor skub i moderniserings- og digitaliseringsprocesserne, og det betyder, at SKAT fremover vil kunne løse opgaven med færre medarbejdere.

Derfor har SKATs direktør, Jesper Rønnow Simonsen, her til eftermiddag orienteret medarbejderne i SKAT om, at man fra efteråret 2013 kommer til at afskedige, hvad der svarer til ca. 375 medarbejdere.

"Med de nye systemer overgår en del af de opgaver, der tidligere har været manuelle, til at blive digitale. Det betyder, at der er behov for en anderledes medarbejdersammensætning. På den måde handler moderniseringen af SKAT også om at få nye kompetencer i organisationen. I fremtiden vil vi bl.a. komme til at mangle kompetencer inden for it, dataanalyse, jura og økonomi, hvis det skal være muligt at sikre den målrettede kontrolindsats og inddrivelse, siger SKATs direktør, Jesper Rønnow Simonsen.

SKATs direktør understreger, at det altid er vemodigt at skulle sige farvel til medarbejdere, der har ydet en vigtig indsats. Men virkeligheden er, at der er behov for at flytte ressourcer og medarbejdere fra manuelle opgaver, der i stort omfang digitaliseres, til områder i organisationen, som kræver specialiserede kompetencer.

"Alle medarbejdere i SKAT er engagerede. Så det er bestemt ikke en nem opgave at skulle sige farvel til nogle, der har ydet en stor indsats i organisationen. Vi vil forsøge at gøre processen så kort som mulig, og det er vigtigt for direktionen, at det kommer til at foregå korrekt, ordentligt og med inddragelse af personaleorganisationerne," siger Jesper Rønnow Simonsen.

Afskedigelserne forventes at ske over hele landet og vedrører alle forretningsområder i SKAT. Rekrutteringen af nye medarbejdere vil særligt ske inden for områder som it, dataanalyse, jura og økonomi.

Yderligere oplysninger:

Skatteministeriet Pressefunktion tlf. 72 22 23 24.