Gyldig fra

Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti indgår aftale om harmonisering af beskatningen i Nordsøen

Aftalen betyder, at alle selskaber, der har aktivitet i Nordsøen, fra 2014 og frem beskattes efter samme regler. Aftalen indeholder desuden en overgangsordning, som betyder, at selskaberne får en rimelig overgang til de nye regler.

Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti har indgået aftale om en harmonisering af beskatningen i Nordsøen.

Harmoniseringen af beskatningen skønnes at indebære et akkumuleret merprovenu på ca. 28½ mia. kr., når der er korrigeret for statens andel i DONG og Nordsøfonden.

Aftaleparterne er enige om, at pengene afsættes til etablering af Togfonden DK.

Skatteminister Holger K. Nielsen udtaler:

"Jeg er meget tilfreds med, at vi har landet en aftale, som sikrer en mere fair og fornuftig beskatning af udnyttelsen af vores fælles ressourcer i Nordsøen. Aftalen skaber klarhed for virksomhederne fremadrettet, og vi sørger for, at staten får en større og mere rimelig andel af udbyttet fra Nordsøen. Det er en god og solid aftale med bred opbakning i Folketinget."

"Samtidig er jeg både glad og stolt over, at vi i aftalen afsætter pengene fra harmoniseringen til kollektive og bæredygtige trafikinvesteringer til gavn for tusindvis af danskere. Vi tager med andre ord en del af udbyttet fra vores fælles naturressourcer og investerer dem i fælles grøn transport."

Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard udtaler:

"Det er afgørende, at vi nu har fået skabt klarhed omkring de langsigtede rammer for investeringer i Nordsøen. Vi går snart i gang med 7. udbudsrunde, og her det er vigtigt, at der ikke længere er usikkerhed omkring de fremtidige rammevilkår i Nordsøen."

"Når vi vælger at afsætte provenuet fra aftalen til Togfonden DK, er det et led i regeringens samlede bestræbelser på at trække Danmark i en grønnere og mere klimavenlig retning. Som Klima- og energiminister er jeg stolt over, at vi bruger penge fra Nordsøen til at styrke den kollektive trafik."

Frank Aaen, Enhedslistens finansordfører, siger:

"De store olieselskaber har længe betalt alt for lidt i skat. Nu sikrer vi, at der går en langt større del af overskuddet til den danske statskasse. Det er både rimeligt og retfærdigt. Ressourcerne i Nordsøen tilhører den danske befolkning, og derfor skal så stor en del af overskuddet som muligt gå til fællesskabet. Her konkret til en togfond, der styrker den kollektive trafik."

Rene Christensen, Dansk Folkepartis finansordfører, siger:

"Jeg er glad for, at vi er blevet enige om en aftale, som sikrer en fornuftig beskatning i Nordsøen uden tilbagevirkende kraft. Dansk Folkeparti har med etableringen af togfonden sikret, at vi binder Danmark bedre sammen til gavn for alle danskere."

Aftaletekst
Faktaark: Overgangsregler
Faktaark: Togfonden DK
Faktaark: Hovedelementer i aftale om harmonisering af beskatningen i Nordsøen