Gyldig fra

Politisk flertal for uvildig advokatundersøgelse af udbyttesagen

Et flertal af Folketingets partier er enige om at igangsætte en uvildig advokatundersøgelse af sagen om svindel med refusion af udbytteskat. Undersøgelsen skal belyse forholdene på udbytteområdet siden 2010 under hensyntagen til SØIKs fortsatte efterforskning. Skatteministeren er tilfreds med, at et bredt flertal blandt Folketingets partier er enige om en uvildig undersøgelse.

Illustrationsfoto

Et flertal i Folketinget bestående af regeringen (V, LA og K), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale og Socialistisk Folkeparti har i dag besluttet at igangsætte en uvildig advokatundersøgelse af forholdene vedr. SKATs udbetaling af refusion af udbytteskat. Det gælder både det administrative ansvar i SKAT og Skatteministeriet samt ministres rolle i sagen.

Skatteminister Karsten Lauritzen er tilfreds med, at der nu er politisk enighed om en undersøgelse af udbyttesagen.

”En advokatundersøgelse kan forhåbentlig give os nogle af de svar, man savner i den her forfærdelige sag. Det handler både om at få et klarere billede af, om der har fundet fejl og forsømmelser sted, som har medvirket til, at svindlen kunne finde sted. Og om at lære så meget som muligt, så vi kan sikre, at det aldrig sker igen. Derfor er det positivt, at et bredt flertal er enige om en advokatundersøgelse”, siger Karsten Lauritzen.

Den uvildige advokatundersøgelse, der nu sættes i gang, skal blandt andet belyse, hvordan SKAT tilrettelagde og udførte udbetaling og kontrol af udbytterefusion, og om og hvordan denne tilrettelæggelse og udførelse af opgaven har haft betydning for, at det lykkedes at gennemføre svindlen.

Undersøgelsen skal beskrive lovgrundlaget, de organisatoriske forhold, herunder ledelsesmæssig forankring og ansvar, den systemmæssige understøttelse og de økonomiske rammer på udbytteområdet, samt samspillet mellem disse forhold. Undersøgelsen skal omfatte perioden 2010-2015, herunder forløbet hen over sommeren sidste år, hvor svindlen blev anmeldt til SØIK – også kaldet Bagmandspolitiet.

Den uvildige undersøgelse skal desuden vurdere, om og i hvilket omfang der er sket fejl og forsømmelser i SKAT og Skatteministeriet – og i den forbindelse, om der er grundlag for at indlede sager om disciplinært eller ansættelsesretligt ansvar mod en eller flere embedsmænd.

Endelig skal advokatundersøgelsen undersøge og beskrive de faktiske omstændigheder vedrørende de sidende ministres eventuelle rolle i sagen. Advokatundersøgelsen kan dog ikke udtale sig om, hvorvidt en minister har begået fejl eller forsømmelser, da det er Folketinget, som har kompetence til at tage stilling til sådanne spørgsmål.

Advokatundersøgelsen ønskes afsluttet inden udgangen af 2017. Når advokatundersøgelsens konklusioner og resultatet af den strafferetlige efterforskning foreligger, vil regeringen indkalde aftaleparterne til fornyet drøftelse af sagen, hvorunder der bl.a. skal tages stilling til, om der er behov for at iværksætte yderligere undersøgelser eller tiltag i anledning af sagen.

Læs aftaleteksten her

Læs kommissoriet her