Gyldig fra

Oprustning hos Ombudsmanden skal sikre skatteborgernes retssikkerhed

For at styrke skatteborgernes retssikkerhed foreslår skatteminister Karsten Lauritzen en uafhængig ombudsmandsfunktion på skatteområdet under Folketingets Ombudsmand. Forslaget er en del af Retssikkerhedspakke II.

Christiansborg

Regeringen og skatteminister Karsten Lauritzen fortsætter arbejdet med at styrke skatteborgernes retssikkerhed. Som led i Retssikkerhedspakke II foreslår ministeren, at der oprettes en særskilt og uafhængig skatteombudsmandsfunktion under Folketingets Ombudsmand. En markant styrkelse af skatteborgernes retssikkerhed, mener skatteministeren.

”Det er en landvinding af de helt store for skatteborgernes retssikkerhed at få en uafhængig instans som Ombudsmanden til at kigge skatteområdet ekstra efter i sømmene. Det er ganske få institutioner i Danmark, som nyder så stor respekt som Ombudsmanden. Det vil skabe større tryghed for borgerne i mødet med skattesystemet – og i sidste ende være med til at øge tilliden til hele skattesystemet”, siger Karsten Lauritzen.

Den konkrete udformning af Ombudsmandsfunktionen skal endeligt tilrettelægges af Folketingets Ombudsmand, som skatteministeren mødes med i de kommende uger. Allerede nu står det imidlertid klart, at modellen har opbakning fra et bredt flertal i Folketinget, ligesom at den er blevet drøftet i Folketingets præsidium.

Når skatteministeren har ønsket en model under Folketingets Ombudsmand skyldes det, at skatteombudsmandsfunktionen dermed både bliver uafhængig af SKAT og samtidig får de stærke kompetencer, som Folketingets Ombudsmand har. Det handler bl.a. om at kunne håndtere klagesager over sagsbehandlingen i SKAT og iværksætte undersøgelser af egen drift.

”Vi har haft rigtig mange svære sager på skatteområdet igennem de sidste par år. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi nu er klar med en oprustning, som vil stille borgerne stærkere. For mig er uafhængighed og kompetencer nøgleordene. Derfor får vi nu en styrket uafhængig instans – placeret uden for skattesystemet – som kan holde et vågent og kritisk øje med skatteborgernes retssikkerhed”, siger Karsten Lauritzen.

Afhængigt af de videre politiske forhandlinger kan kontoret blive etableret med virkning fra 1. januar 2017.