Gyldig fra

Ny Skatteankestyrelse får nu direktør

Den 1. januar 2014 etableres Skatteankestyrelsen, som er en ny styrelse på Skatteministeriet område. Formålet med oprettelsen af Skatteankestyrelsen er at styrke retssikkerheden og sikre en mere effektiv og tidssvarende klagestruktur på Skatteministeriets område.

Skatteankestyrelsen vil organisatorisk bestå af ét sekretariat, som skal betjene de to klageinstanser; Landsskatteretten og ankenævnene. Styrelsens etablering er en udløber af den nye klagestruktur på Skatteministeriets område, som et bredt flertal i Folketinget vedtog i sommeren 2013.

"Det er hjerteblod for mig at sikre, at borgerne kan få afgjort deres klagesager på en enkel og ensartet måde samtidig med, at der skal være en høj kvalitet i opgaveløsningen på klageområdet. Derfor er jeg også meget glad for, at vi nu får en samlet styrelse, som skal løfte behandlingen af klagesager på skatteområdet," siger skatteminister Holger K. Nielsen.

Direktør i den nye styrelse bliver cand.jur. Anette Hummelshøj, der fra 1. oktober 2013 skal stå i spidsen for Landsskatterettens og ankenævnenes sekretariat. Anette Hummelshøj kommer fra en stilling som afdelingschef i Ankestyrelsens sociale afdeling, hvor hun har været ansvarlig for implementering af en ny klagestruktur på det sociale område.

"Jeg glæder mig meget til at være med til at sørge for, at klagebehandlingen på Skatteministeriets område bliver så effektiv og enkel som muligt samtidig med, at kvaliteten er ensartet og høj. Jeg kommer med erfaring fra udvikling og implementering af klagesagsprocesser på det sociale område og ser frem til at bruge de erfaringer på skatteområdet. For mig er det en virkelig spændende og en fagligt udfordrende opgave at skulle stå i spidsen for moderniseringen af klagestrukturen på skatteområdet," udtaler Anette Hummelshøj.

Skatteminister Holger K. Nielsen ser frem til samarbejdet med den nye direktør:

"Jeg er overbevidst om, at klagestrukturen på Skatteministeriets område bliver mere klar og tidssvarende med Anette Hummelshøj i spidsen for den nye Skatteankestyrelse, og at hun er den helt rigtige til at sikre en sagsbehandling med høj kvalitet. Som den første opgave kommer hun til at give sig i kast med at implementere den nye klagestruktur, så vi kan få sikret nye og mere effektive sagsgange i Landsskatteretten og ankenævnene," siger Holger K. Nielsen.

Skatteankestyrelsen skal varetage en fælles sekretariatsfunktion for Landsskatteretten og ankenævnene. Anette Hummelshøj får ansvaret for i første omgang at implementere den nye struktur og de nye arbejdsprocesser for skatteankestyrelsen.