Gyldig fra

Ny rapport giver fagligt grundlag for sanering i punktafgifter

En ny rapport fra Skatteministeriet viser, at der er skattefagligt grundlag for at afskaffe og sanere en række punktafgifter som eksempelvis kaffe og te. Der er endnu ikke taget politisk stilling til rapportens anbefalinger, der vil indgå i drøftelserne af regeringens erhvervs- og iværksætterudspil.

Illustrationsfoto

Som led i at gøre det billigere og lettere at drive virksomhed i Danmark igangsatte regeringen i foråret 2016 et analysearbejde af en række af punktafgifter. Målet var at undersøge, om punktafgiftsområdet kan indrettes klogere og på en måde, som er mere hensigtsmæssig for både erhvervslivet og samfundsøkonomien.

Analysen har mundet ud i rapporten ’Sanering af punktafgifter’, som nu offentliggøres.

Rapporten viser, at der på punktafgiftsområdet er en række tilfælde, hvor de samfundsøkonomiske hensyn ikke står mål med de afledte administrative byrder, som påføres danske virksomheder. Der er således skattefagligt grundlag for at afskaffe blandt andet afgifterne på PVC, te og kaffe.

Rapporten viser også, at der er skattefaglige argumenter for at fritage blandt andet vafler og engangslightere for afgifter, ligesom der er grundlag for at rydde op i en lang række afgiftsregler.

”Regeringen har fra første dag haft øjnene rettet mod virvaret af punktafgifter, som skaber unødig bøvl og besvær for erhvervslivet. Det skal vi forsøge at rydde op i. Nu har vi et skattefagligt grundlag for, hvor det giver god mening at tage fat, og det er jeg som skatteminister glad for. Næste skridt er, at vi fra politisk hold tager endelig stilling til, hvilke afgifter, der skal saneres – eller helt afskaffes. Her vil vi selvfølgelig lægge vægt på rapporten, men også tage en række andre politiske hensyn, fx til grænsehandlen”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Analysen er blevet udarbejdet af en tværministeriel arbejdsgruppe med Skatteministeriet som formand og sekretariat. Samtidig har et såkaldt saneringsudvalg – bestående af erhvervs- og brancheorganisationer – bistået arbejdsgruppen i analysearbejdet.

Skatteministeren vil nu drøfte forslagene med Folketingets partier som en del af forhandlingerne om erhvervs- og iværksætterinitiativerne. Han understreger, at regeringen vil fortsætte sit fokus på afgiftssanering – også de kommende år.

”Vi kan ikke fjerne eller sanere samtlige punktafgifter fra dag 1, men vi kan forhåbentlig komme et stykke ad vejen. Og så har vi et fagligt grundlag, som vi også kan bruge til fremtidige fjernelser af afgifter. Det vil blive ved med at være en vigtig dagsorden for regeringen”, siger Karsten Lauritzen.

Læs mere om rapporten om sanering af punktafgifter her

Læs hele hovedrapporten 'Sanering af punktafgifter' her

Bilag 1 - Resumé af analyser

Bilag 2 - Delanalyser

Bilag 3 - Høringssvar fra saneringsudvalget