Gyldig fra

Ny organisering skal sikre et bedre og mere effektivt skattevæsen

Med en ambitiøs investeringsplan vil regeringen bygge et helt nyt fundament under skattevæsenet. Som led i planen erstattes SKAT af en række mindre og specialiserede styrelser. Det skal blandt andet sikre et stærkere fokus på kerneopgaverne samt styrke fagligheden blandt ledere og medarbejdere.

SKAT skilt

Regeringen præsenterer i dag investeringsplanen ’Et nyt skattevæsen – Ny organisering, flere medarbejdere og velfungerende it’. Planen er startskuddet til et stort arbejde med at bygge et helt nyt skattevæsen.

Centralt i planen er en større omorganisering af skatteforvaltningen, hvor SKAT, som vi kender det i dag, erstattes af en række mindre og specialiserede styrelser.

”Siden regeringen præsenterede ’SKAT ud af krisen’ sidste efterår, har vi arbejdet på at komme til bunds i problemerne i SKAT. De er desværre store og ser kun ud til at vokse, hvis ikke vi gør noget. Derfor tager vi nu konsekvensen. Vi vil bygge et helt nyt skattevæsen, hvor vi deler skattevæsenet op i mindre – men stærkere og mere specialiserede – styrelser”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Konkret udskilles tre af kerneområderne – ejendomsvurderinger, gældsinddrivelse og told – fra det nuværende SKAT og etableres som selvstændige styrelser.

Det skal styrke fagligheden på de enkelte områder, sikre et større fokus på kerneopgaverne og give en mere klar ansvarsfordeling i forhold til de enkelte områder.

”Det er ikke nogen hemmelighed, at der igennem flere år har været enorme problemer med både inddrivelsen af gæld og ejendomsvurderingerne. Og det ser også meget svært ud på toldområdet. Derfor er det fornuftigt at tage områderne ud af SKAT for at sikre maksimalt fokus på at løfte kerneopgaverne”, siger Karsten Lauritzen.

 

De øvrige dele af det nuværende SKAT drives i første omgang videre samlet. I starten af det nye år vil der være etableret et grundlag for at vurdere, hvordan det samlede nye skattevæsen skal organiseres. Herunder hvorvidt områder som fx personskatter, erhvervsskatter og motorområdet også skal etableres som selvstændige styrelser.

Borgere og virksomheder vil fortsat have én fælles indgang til skattevæsenet. Samtidig vil langt de fleste af medarbejderne i SKAT kunne fortsætte på de områder, hvor de aktuelt er beskæftigede.

Etableringen af nye styrelser skal ses i sammenhæng med, at der som en del af investeringsplanen skal investeres markant i skattevæsenet i de næste år. Det betyder blandt andet, at der skal rekrutteres op mod 2.000 nye medarbejdere.

Det er regeringens ambition, at én eller flere af de nye styrelser – og dermed også en del af de mange nyansættelser – placeres uden for hovedstadsområdet.

”Regeringen ønsker et Danmark i balance. Vi har allerede udflyttet et rekordstort antal statslige arbejdspladser. Nu, hvor vi skal rekruttere en masse nye medarbejdere, kommer det også til at være en hovedprioritet, at de skal ud i hele landet”, siger skatteministeren.

Ud over de nye, mindre driftsstyrelser etableres desuden en helt ny udviklingsstyrelse under Skatteministeriet. Styrelsen får til opgave at styre og drive opgaven med at bygge fremtidens skattevæsen samt forestå løsningen af koncernfælles opgaver som eksempelvis it, økonomistyring, forretningsudvikling og HR.

Spillemyndigheden og Skatteankestyrelsen bevares som selvstændige styrelser.

Læs ’Et nyt skattevæsen – Ny organisering, flere medarbejdere og velfungerende it’

Læs mere om tiltag på ejendomsvurderingsområdet

Læs mere om tiltag på inddrivelsessområdet

Læs mere om tiltag på toldområdet

Figur 1: Fremtidens skattevæsen

Org%20Diagram%20Nyt%20Skattevaesen