Gyldig fra

Ny model for fordeling af spillehalsmidler gavner almennyttige foreninger i hele landet

Regeringen er sammen med et bredt flertal i Folketinget enige om en ny model for fordeling af de såkaldte spillehalsmidler for godt 70 mio. kr. om året. Nye lokale puljer skal fremover sikre, at lokale foreninger inden for eksempelvis idrætslivet over hele landet tilgodeses.

Illustrationsfoto

I fremtiden kan de frivillige foreninger i Danmark se frem til ordnede og stabile rammer for den årlige udlodning af de særlige spillehalsmidler.

Det er resultatet af en aftale, som regeringen og skatteminister Karsten Lauritzen har indgået med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

Aftalen sikrer en ny, permanent fordeling af spillehalsmidlerne til lokale, almennyttige foreninger og formål. Det drejer sig om godt 70 mio. kr. årligt, som vil gå til foreninger under Danmarks Idræts Forbund, DGI, Dansk Ungdoms Fællesråd, Dansk Firmaidrætsforbund, Danske Handicaporganisationer, ISOBRO, Friluftsrådet og Oplysningsforbundenes Fællesråd.

De nye udlodninger skal foregå efter en gennemsigtig model, hvor otte lokale puljer skal sikre, at almennyttige foreninger over hele landet får lige muligheder for at søge.

”Frivillige foreninger er rygraden i det lokale Danmark. Og vores foreningsliv fortjener, at der er ro om spillehalsmidlerne, så lokale foreninger hele landet bliver tilgodeset. Jeg er glad for, at et bredt flertal i Folketinget nu er enige om en permanent og langsigtet model til gavn for de almennyttige foreninger”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Baggrunden for den nye model er, at spillehaller med gevinstgivende spilleautomater indtil 2014 kunne få 95 procents nedslag i de statslige afgifter, hvis de i stedet valgte at give pengene som tilskud til lokale foreninger.

Der var dog eksempler på, at ordningen blev misbrugt ved, at visse spillehaller valgte at tilgodese få udvalgte foreninger. Samtidig konstaterede myndighederne omfattende snyd med foreninger, der alene eksisterende på papiret for at få nedslag i afgiften. Andre spillehaller indgik aftaler om ulovlige modydelser fra modtagerne af pengene.

Derfor vedtog Folketinget – som en midlertidig ordning – at lægge spillehalsmidlerne i en pulje til udlodning til foreningslivet.

Den nye, permanente ordning erstatter fra 1. januar 2018 den midlertidige ordning, og gør det muligt for almennyttige foreninger at søge om penge til særlige lokale formål via deres hovedorganisationer.

Aftaletekst om fordelingen af spillehalsmidler

Skatteordførerne bag aftalen:

Louise Elholm, Venstre, tlf. 61624180

Anders Johansson, Det Konservative Folkeparti, tlf. 6162 4762

Joachim B. Olsen, Liberal Alliance, tlf.  6162 5093

Dennis Flydtkjær, Dansk Folkeparti, tlf. 6162 5156

Jesper Petersen, Socialdemokratiet, tlf. 6162 4766

Andreas Stenberg, Det Radikale Venstre, tlf. 6162 5075

Lisbeth Bech Poulsen, Socialistisk Folkeparti, tlf. 6162 5086