Gyldig fra

Ny køreplan for digitalisering af selskabsskatten (DIAS)

Skatteministeren har i dag orienteret partierne bag lovforslaget om IT-systemet DIAS om en ny køreplan. Samtidig kommer ministeren selskaberne i møde med udsat selvangivelsesfrist og lempet sanktion ved manglende indberetning af underskud.

SKAT skilt

IT-systemet DIAS skal håndtere digitale selvangivelser og underskud fra landets ca. 250.000 selskaber og lette de administrative byrder hos selskaberne og i SKAT. Digitaliseringen af selskabsskatteområdet har dog vist sig at være betydeligt mere kompleks end forventet, og derfor er det nye IT-system forsinket.

Skatteminister Benny Engelbrecht har her til eftermiddag præsenteret DIAS-projektets udfordringer og reviderede køreplan for de partier, der står bag lovforslaget, som udmøntede den digitale registrering af underskud (vedtaget i 2014). Partierne er Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti.

”Jeg er glad for at kunne præsentere partierne for en plan, som jeg har tillid til vil få DIAS godt i mål,” siger skatteminister Benny Engelbrecht.

Mens hovedparten af personskatteområdet er digitaliseret, er det fx kun ca. halvdelen af selskaberne, der indberetter deres selvangivelse digitalt. DIAS skal endvidere skabe et overblik over selskabernes fremførselsberettigede underskud, og hvordan de bruges. Det skal bidrage til at reducere skattegabet. De fremførselsberettigede underskud udgør ca. 300 mia. kr.

”Jeg har valgt at sikre DIAS-projektet mere tid, da DIAS er centralt for digitaliseringen af selskabsskatteområdet. Samtidig vil jeg lempe sanktionen overfor selskaber, der ikke indberetter underskud,” siger skatteministeren.

Benny Engelbrecht lægger op til at udskyde selskabernes selvangivelsesfrist for indkomståret 2014 til 1. september 2015. Selskaber, der ikke registrerer deres fremførselsberettigede underskud til tiden, vil efter de gældende regler miste retten til at bruge disse. Den sanktion lempes, så selskabet i stedet skal betale et tillæg på 5.000 kroner.

Samtidig med eftermiddagens orientering til partierne bag lovforslaget har skatteministeren sendt en orientering om status på DIAS til Finansudvalget og Skatteudvalget.