Gyldig fra

Ny aftale: Spil på hestevæddeløb skal liberaliseres

Et flertal i Folketinget har besluttet, at en række nuværende mono-polspil skal liberaliseres, så der fremover kan komme flere udbydere. Det kan øge interessen for hestevæddeløb.

Illustrationsfoto

Flere mindre nuværende monopolspil skal liberaliseres fra 1. januar 2018. Det har et bredt politisk flertal besluttet som led i en aftale om de såkaldte udlodningsmidler (læs aftaleteksten her)

Et af spillene er hestevæddemål, som Danske Spil i dag har monopol på. Med aftalen vil også andre spiludbydere fremover få mulighed for at tilbyde danskerne at vædde om udfaldet af hestevæddeløb. Det forventes samtidig at kunne øge interessen for sporten.

Interessen og omsætningen på hestevæddemål har været faldende siden 2007, og en evaluering har vist, at den nuværende model – hvor Danske Spil har monopol – ikke har kunnet opretholde interessen for væddemålene. Det har haft en negativ indflydelse på hestevæddeløbssporten.

”Som skatteminister for Venstre er det altid glædeligt, når man kan være med til at liberalisere dele af samfundet. Nu fortsætter vi den linje, som vi allerede har set virke på andre områder af spilmarkedet – nemlig at skabe mere konkurrence og samtidig sikre ansvarlige rammer for udbud af spillene. Det er sund fornuft og til gavn for alle aktører, også hestesporten”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.  

Det er samtidig besluttet at indføre et særligt bidrag på 8 pct. af omsætningen på hestevæddemål. Pengene skal bruges til initiativer, der kan øge interessen for sporten. Efter en overgangsperiode vil de tilskud, der i dag går til hestevæddeløb fra overskud på spil – de såkaldte udlodningsmidler – blive udfaset.

Andre mindre monopolspil som hundevæddemål og kapflyvning med brevduer vil også blive liberaliseret.

Også onlinebingo, som i dag er et monopolspil, bliver fremover liberaliseret. Det vurderes, at det reelle marked for bingo, der bliver spillet online, er tre gange så stort som det officielle spillemarked. Ved at liberalisere onlinebingo kanaliseres spillene fra det uregulerede marked ind i et dansk reguleret marked med beskyttelse af spillerne og med ludomaniforebyggende foranstaltninger.  

I forbindelse med liberaliseringen vil der blive stillet betingelser om, at spillet skal foregå på en rimelig, ansvarlig og gennemsigtig måde. Blandt andet skal spillere have mulighed for at udelukke sig selv fra spil via ROFUS, Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere.