Gyldig fra

Negative renter er fradragsberettigede på selvangivelsen

SKAT slår nu fast, at negative renter på for eksempel en indlånskonto er fradragsberettigede på selvangivelsen og sidestilles med lånerenter.

Illustrationsfoto

Det bliver nu slået fast, at negative renter, det vil sige renter, der fx skal betales for at have penge stående på en bankkonto, er fradragsberettigede på samme måde som andre renter, der betales af gæld.

Den seneste udvikling i renten har medført, at renterne for blandt andre visse realkreditobligationer og indlånskonti i banker er eller meget snart kan blive negative.

Der har ikke tidligere været taget stilling til beskatningen af negative renter, og den eksisterende skattelovgivning har ikke specifikt taget højde for denne situation.

Men SKAT udsender i dag, fredag, et nyt styresignal, som fastslår, at negative renter skattemæssigt skal sidestilles med positive renter. Renteudgifterne er derfor fradragsberettigede, mens renteindtægterne er skattepligtige.

Skatteminister Benny Engelbrecht udtaler:

”Jeg er meget tilfreds med, at usikkerheden om den skattemæssige behandling er blevet afklaret. Det er et godt eksempel på, at myndighederne hurtigt har taget hånd om de hastige forandringer, som vi har oplevet i samfundsøkonomien de seneste måneder”.  

Skatteministeriet vil i forbindelse med arbejdet i den hurtigt-arbejdende arbejdsgruppe om negative renter, der er nedsat under Erhvervs- og vækstministeriet, se på, om der i øvrigt er behov for præciseringer eller justeringer i skattelovgivningen for at skabe fuld klarhed om den skattemæssige behandling af negative renter.

Faktaark om negative renter

SKATs styresignal om negative renter