Gyldig fra

Minister: Skattevæsenet og deleøkonomien skal gå hånd i hånd

Deleøkonomien bliver en stadig større og mere integreret del af dansk erhvervsliv. Branchen og skattemyndighederne skal derfor spille endnu bedre sammen. Skatteminister Karsten Lauritzen går nu i dialog med branchen.

Illustrationsfoto

Uber, Airbnb, GoMore. Virksomheder, hvis forretningskoncept bygger på en form for deleøkonomi, er for alvor blevet en integreret del af det danske erhvervsliv. Og danskerne tager dem i stigende grad til sig.

Derfor mødes skatteminister Karsten Lauritzen nu med repræsentanter fra deleøkonomibranchen til dialog om, hvordan branchen og skattevæsnet kan spille endnu bedre sammen fremover.

”Deleøkonomiens forretningskoncept er ofte opbygget på en helt anden måde, end vi traditionelt har set. Det kan give udfordringer, men vi skal ikke være forstokkede og blot insistere på at gøre tingene, som vi plejer. Jeg ønsker i stedet at være åben og spørge, om der er noget, vi kan gøre anderledes for at imødekomme den deleøkonomiske udvikling. Mit udgangspunkt er, at branchen er indstillet på at bidrage til det danske samfund ligesom til alle andre”, siger skatteministeren.

Karsten Lauritzen er positivt stemt over for de nye og innovative virksomhedskoncepter. Ifølge ham er det vigtigt at understøtte deleøkonomien og få virksomhederne og skattemyndighederne til at gå hånd i hånd.

”Det er i mine øjne forkert, hvis man ser disse nye virksomhedskoncepter som et problem. Jeg ser det som et udtryk for innovation, som bidrager til at gøre os rigere som samfund og give alle danskere flere muligheder. Jeg ønsker ikke at skabe et stort kontrolregime. Tværtimod går vi i dialog med branchen for at finde nogle løsninger, så man på en nem og ubesværet måde kan svare den skat, man skal”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Der har i offentligheden været debat om, hvorvidt de nye virksomheder, der gør brug af deleøkonomi, og deres brugere afregner skatter og afgifter korrekt. Det har medført kritik af de nye virksomhedskoncepter.

Skatteministeren vil derfor – sideløbende med dialogen med branchen – nøje følge det deleøkonomiske område. Blandt andet barsler SKAT med en analyse af området, der undersøger skattebetalingen i den hastigt voksende deleøkonomi.

En sådan analyse kan være med til identificere eventuelle behov for nye tiltag på området, der kan sikre, at branchen fortsat kan vokse i Danmark, mens der på samme tid afregnes skatter og afgifter korrekt.