Gyldig fra

Minister: Nyt skattelovråd skal forenkle skattereglerne

Karsten Lauritzen har nu nedsat et skattelovråd med økonomiske og juridiske eksperter, som skal se på, om de nuværende skatteregler er enkle og tidssvarende. En gevinst for borgernes og virksomhedernes retssikkerhed, mener skatteministeren.

Illustrationsfoto

Som led i Retssikkerhedspakke II aftalte regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier at nedsætte et skattelovråd.

Rådet er nu nedsat, efter at skatteminister Karsten Lauritzen har udpeget rådets syv med-lemmer, som alle er juridiske eller økonomiske eksperter på skatteområdet.

Karsten Lauritzen ser et stort potentiale i et skattelovråd, der kan være med til til at for-enkle skattereglerne, så de ikke står i vejen for retssikkerheden for den enkelte borger og virksomhed.

”Vi har set eksempler på skatteregler, som har svækket borgernes retssikkerhed. Det er vigtigt, at vi hele tiden er opmærksomme på, at vores – må man nok indrømme – ret komplekse skattesystem er så enkelt og gennemskueligt som muligt. Jeg ser det som en klar styrkelse af retssikkerheden, at vi nu får nogle friske øjne til at kigge på reglerne og retssikkerheden generelt”, siger Karsten Lauritzen.

Skattelovrådet er et fast stående udvalg, som blandt andet får til opgave at undersøge be-stemte emner på skatteområdet efter anmodning fra skatteministeren.

Rådet kan fx undersøge, om skattereglerne er tidssvarende og om de i tilstrækkelig grad tilgodeser borgere og virksomheders retssikkerhed.

Skattelovrådets første opgave bliver at se på, om de danske regler er tilstrækkeligt robuste til at forhindre grænseoverskridende skatteunddragelse gennem brug af skattelykonstruk-tioner.

Rådet består af en formand og seks faste medlemmer, som alle er enten juridiske eller økonomiske eksperter på skatte- og afgiftsområdet. Medlemmerne udpeges for en peri-ode på 4 år.

Fakta: Medlemmer af Skattelovrådet
Niels Winther-Sørensen (formand), Professor i skatteret, dr.jur., PwC
Jakob Bundgaard, Partner hos Corit Advisory, adjungeret professor, ph.d.
Christian Bachmann, Advokat og partner hos Bachmann-Partners.
Ria Falk, Partner hos KPMG Acor Tax, cand.merc.aud, cand.polit.
Niels Johannesen, Professor MSO ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet, ph.d.
Kim Pedersen, Advokat og partner SIRIUS Advokater.
Preben Underbjerg Poulsen, Chefrådgiver i Skatteministeriet, cand.scient.adm.

 

Læs Kommissorium for Skattelovrådet her.