Gyldig fra

Masser af forenklinger på skatteområdet på vej

Skatteminister Svend Erik Hovmand (V) fremsætter nu en større forenklingspakke på skatte- og afgiftsområdet.

Nu gennemfører vi første del af lovinitiativerne fra Regeringens Handlingsplan for Forenklinger, der blev offentliggjort i august, siger Svend Erik Hovmand.

Forenklinger har altid ligget mig meget på sinde. Det glæder mig derfor at kunne præsentere så mange forslag, der gør det lettere for den enkelte virksomhed og skatteborger. Målet er reelle forenklinger, der betyder en lettelse i hverdagen, og det vil tusindvis af skatteborgere opleve med dette forslag, understreger skatteministeren.

Lovforslaget indeholder forslag om fortrykt befordringsfradrag og forslag om fortrykte studielånsrenter. Desuden ophæves reglerne om tillægsskat ved død og reglerne om sikkerhedsstillelse ved registrering af virksomhed lempes. Endvidere videreføres afgiftsfritagelsen for solcelleanlæg.

Lovændringen træder i kraft den 1. januar 2003.

For yderligere oplysninger: Fuldmægtig Ulla Lyk-Jensen: 33924465

Lovforslag nr. 65 af 6.november 2002 om ændring af skattekontrolloven og andre skatte- og afgiftslove (Forenkling) .