Gyldig fra

Måling af spildevand bliver nemmere

Spildevandsafgiften afregnes på grundlag af en række målingeraf spildevandets indhold. For mange mindre private vandværker har det væretet problem, at skattemyndighederne og miljømyndighederne stillede forskelligekrav til antallet af målinger. Typisk skulle der laves flere afgiftsmålingerend miljømålinger.

Nu udsender Skatteministeriet en bekendtgørelse, som ændrerreglerne, således at antallet af afgiftsmålinger nu svarer til antallet afmiljømålinger, f.eks. fire målinger om året i alt.

Jeg er glad for den lettelse, som de nye regler giver forisær de mindre private vandværker, og jeg er ekstra glad, fordi den kan gennemføresuden lovgivning, siger skatteminister Svend Erik Hovmand (V).

Der er tale om endnu et eksempel på, at administrative lettelserfor borgerne ofte kan gennemføres med små midler, bare den politiske viljetil at få gjort noget ved tingene er tilstede siger skatteministeren.

Forenklingsarbejdet fortsætter. Folketinget forventes at vedtageen række forenklinger i afgiftslovgivningen inden jul. Og til januar starteren ny runde med forenklingsarbejdet på afgiftsområdet.

Forenklingsarbejdet er et central omdrejningspunkt i regeringenspolitik og jeg er glad for de mange forslag, som Skatteministeriet har fåetfra borgere, virksomheder, organisationerne og fra medarbejderne i skatteforvaltningerne,siger skatteminister Svend Erik Hovmand (V).

Yderligere information: Kontorchef John Fuhrmann 33924459