Gyldig fra

Ikke korrekt at SKAT laver vurderinger, Folketinget har aflyst

Politiken skriver i dag, at SKAT foretager vurderinger, som Folketinget har aflyst. Det er ikke korrekt.

Illustrationsfoto

I dagens Politiken fremføres det, at SKAT ser bort fra Folketingets beslutning om at suspendere 2013-vurderingen. Det er ikke korrekt, hvilket Politiken også er blevet gjort opmærksom på. 

Det er korrekt, at Folketinget har suspenderet de almindelige vurderinger, indtil det nye vurderingssystem er sat i drift. Det betyder, at de vurderinger, som med fast frekvens tidligere blev udsendt for alle ejendomme hvert andet år (lige år for erhvervsejendomme, ulige for ejerboliger), ikke skulle foretages i 2013. Der er således ikke gennemført nye almindelige vurderinger for ejerboliger i 2013, hvor det i stedet er den videreførte 2011-vurdering, der er gældende.

Men SKAT foretager fortsat såkaldte årsomvurderinger, når der er grundlag for det, hvilket er helt i overensstemmelse med Folketingets beslutning, som handlede om at forlænge de almindelige vurderinger, dvs. 2011-vurderingen (ejerboliger) til 2017 samt 2012-vurderingen (ejendomme) til 2018.

En årsomvurdering er en ekstraordinær omvurdering af en ejendom, dvs. uden for den normale vurderingsfrekvens, som eksempelvis foretages, når der er tale om nybyggede ejendomme, jf. vurderingslovens paragraf 3, hvor de øvrige omvurderingsgrunde også er opregnet. 

Det er altså ikke i modstrid med lovgivningen, at SKAT i en række tilfælde fortsat foretager årsomvurderinger. 

I det konkrete område, som Politiken omtaler, er problemet ifølge SKAT bl.a. opstået, fordi der, i en del af de tilfælde, hvor der er foretaget årsomvurderinger, har vist sig ikke at være grundlag for omvurderingen. Der er således tale om en administrativ fejl, som ikke er relateret til Folketingets beslutning om at suspendere 2013-vurderingen. Det ville have været en administrativ fejl, uanset Folketingets beslutning.

Det skal understreges, at SKAT stadig er i gang med at undersøge vurderingerne i det konkrete område, og det er derfor for tidligt at komme med endelige konklusioner.